Läskstatistik

Konsumtion i Europas länder 2015 (liter per invånare)

Siffrorna är framtagna av den europeiska branschorganisationen UNESDA-CISDA, som enbart räknar kolsyrade drycker. Svenska Bryggareföreningen inkluderar även stilldrinks, som t.ex. Mer och Festis i sin statistik, varför siffrorna i detta avsnitt skiljer sig från dem som rör den svenska konsumtionen.