Försäljning av läsk per invånare

Fram till och med 1991 inkluderades buteljerat vatten i statistiken.

I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av läsk som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.

Fr.o.m. år 2000 har vi valt att dela läskedrycker och stilldrinks.Tidigare år ingår stilldrinks i summan läskedrycker.

Inrapportering samt databas har förändrats fr o m 2000 vilket innebär att senare siffror inte kan jämföras med tidigare år.