Gränshandel och smuggling

iStock_000023169246Large

Gränshandeln: över ån efter vatten

Exporten till den tyska gränshandeln är ett fenomen som uppstår och drivs av de kraftiga skillnaderna i alkoholskatt länderna emellan. Öl som bryggs i Sverige och tillhandahålls på den inhemska marknaden belastas av höga skattesatser som driver upp priset.

Skillnaden är så stor att det för konsumenterna blir ett fullt rationellt val att istället åka till gränshandelsplatserna i Tyskland och köpa sin öl där. Den bristande skatteharmoniseringens roll framgår klart när man tittar på hur handeln ser ut: en stor och ökande volym svensktillverkad öl exporteras till tysk gränshandel, säljs till svenskar, och återförs och konsumeras inom landet.

Effekten är så kraftig att var tredje starköl säljs vid sidan av monopolet. Medan gränshandeln ökar tappar Systembolagets förmenta försäljningsmonopol andelar. Ambitionen att beskatta och kontrollera ölmarknaden leder därmed i praktiken till minskat statligt inflytande över konsumtionen och förlorade skatteintäkter, allt medan konsumtionen drivs mot högre andel starkare öl.

De märkliga transportströmmar som skapas kan förstås också ställas i ett miljöperspektiv. Skatteobalansen ger där en effekt i motsatt riktning mot de svenska bryggeriernas framgångsrika arbete med att minska utsläppsavtrycket från dryckeskonsumtionen.