Från svagt till starkt

Konsumtionstrenden: högre andel starkare öl

Sedan det svenska EU-inträdet har den totala ölkonsumtionen minskat. I absoluta tal har vi gått från 609 miljoner liter 1994 till 549 miljoner liter 2012. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen blir minskningen per capita ännu mer påtaglig.

Däremot har konsumtionsmönstret förändrats mot högre alkoholstyrka, i takt med ökande gränshandel: en allt större andel av ölen vi dricker är starköl, medan den svagare ölen får stryka på foten.