Konsumtion av öl per invånare

Mellanöl och starkt starköl ingår i ”Starköl”.

I uppgifterna ingår inte konsumtion av öl som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.

Befolkningsmängd:
År 2015: 9 851 017
År 2014: 9 747 355
År 2013: 9 644 864