vatten

Bara vanligt vatten?

Vatten är inte bara kranvatten – även om vi i Sverige har förmånen att ha ett kranvatten av hög kvalitet. Här har buteljerat vatten historiskt varit mer av en lyxvara till konferens- och middagsborden – men konsumtionen av förpackat vatten har ökat och blivit en del av vardagen för många. Dryckeskulturen kring mineralvatten är dock långt ifrån ny: redan på 1700-talet öppnades kurorter där man kunde ”dricka brunn”.

Läs mer om flaskvatten och miljö/klimat här