Vattnets historia som dryck

Den ursprungliga drycken

Vatten är förstås den mest ursprungliga av alla drycker. Samtidigt har vatten under en stor del av historien haft dåligt rykte och varit förknippat med hälsorisker.

Innan sanitetssystemen utvecklades och kopplingen mellan mikroorganismer och sjukdom blev känd, var vatten som dryck något som med goda skäl betraktades med misstänksamhet. Då kunde orent vatten sprida fruktade sjukdomar som kolera – en situation som blev värre allt eftersom urbaniseringen tilltog. Alkoholhaltiga drycker blev ofta ett tryggare ersättningsmedel.

Vattnets rykte förbättras

Ända sedan antiken hade vissa källor betraktats som särskilt hälsogivande, och under trettioåriga kriget hade svenska officerare lärt sig att ”dricka brunn” på kontinenten. Kemisten Urban Hjärne (1641-1724) fick i uppdrag att leta efter svenska källor. 1677 upptäcktes Medevi brunn, och i början av 1700-talet följde anläggandet av brunnarna Sätra, Porla och Ramlösa.

Det blev startskottet för en ny dryckeskultur kopplad till vattnet. Brunnsvatten och kolsyra fick rykte som medicin. Mineralvatten troddes kunna bota och lindra allehanda krämpor, och människor strömmade till hälsobrunnarna för både utvärtes och invärtes behandling. Hjärne skrev bland annat: ”Det stärker matlusten, underlättar matsmältningen, häver förstoppningar och har en märklig inverkan på allsköns rubbningar i njurarnas och blåsans verksamhet”. Från 1700-talet och framåt såldes både utländskt och svenskt källvatten på apotek, i buteljerad form.

Kolsyra på konstgjord väg

1771 försökte uppsalaprofessorn Torbern Bergman göra mineralvatten på konstgjord väg, för att få ett alternativ till utländskt mineralvatten som han ordinerats som ”cur för bättring”. Det lyckades: inte bara analyserade han fram flera av de salter som ingår i olika typer av mineralvatten. Som den förste i världen lyckades han dessutom framställa kolsyra på konstgjord väg – eller luftsyra, som han kallade det själv.

Det dröjde inte länge innan fabriksmässig tillverkning av mineralvatten inleddes. Redan på 1790-talet fanns enbart i Stockholm ett tiotal fabriker.

Ännu idag är bristande vattenkvalitet ett stort problem i många delar av världen. Där kan buteljerat vatten vara en garant för renhet. I Sverige har förpackat vatten ökat mycket i popularitet från 1990-talet och framåt – fast här handlar det främst om kolsyrade och smaksatta varianter, och kanske är det smakfrågor och den uppfriskande kolsyran som varit avgörande.