Att tappa och förädla vatten

vatten_75

Naturlig eller förädlad njutning

Vatten finns i olika former: smaksatta eller icke smaksatta, kolsyrade eller icke kolsyrade. Variationerna är många – men råvaran är alltid absolut rent vatten, från till exempel en skyddad underjordisk källa med lämplig saltsammansättning och bra smak.

När man tillverkar vatten fungerar det på liknande sätt som när man gör läskedrycker. Oftast försöker man bevara vattnets egenskaper – men ibland vill man tillföra aromämnen eller mineralsalter, för att få en annan smaksammansättning.

Vattnets ursprung

En del vattenproducenter har en egen brunn eller underjordisk källa för sina produkter, andra använder det kommunala vattnet eller vatten från närliggande vattendrag.

Grundvatten finns i jordlagren och i bergsprickor. När vattnet söker sig genom olika lager som finkornig sand, silsten, lersten, skiffer och kol så renas det naturligt, samtidigt som mineralsalter dras med och löser sig i vattnet. Processen är lång – vatten som dricks i dag kan ha regnat ned för 30-40 år sedan. Ytvatten tas från en sjö eller ett vattendrag, och renas normalt först på kemisk väg.

Förädling i flera etapper

Vid behov renas vattnet genom att passera genom sand och kol. Man kan också låta luftbubblor passera genom vattnet och avlägsna oönskade flyktiga ämnen.

Vattnet avluftas för att undvika reaktioner som fördärvar vattnet.

I vissa vatten tillförs salter för att ge önskad smakeffekt. Man kan också tillföra aromer för att ge vattnet smak av till exempel citron/lime, grape eller svarta vinbär.

Vatten som ska vara kolsyrat impregneras. Då kyls det först ner, och kolsyran får sedan lösa sig i vattnet under högt tryck.

Till sist tappas vattnet på flaska, burk eller andra förpackningar.