Vad innehåller vattnet?

Ämnen i vattnet

I allt vatten finns naturliga mineralämnen, mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper. För att vattnet skall vara tjänligt som dricksvatten finns fastställda gränsvärden om hur mycket av respektive ämne som vattnet får innehålla. Gränsvärdena specificeras i bilagor till Livsmedelsverkets kungörelser om dricksvatten och naturligt mineralvatten.

Nedan har vi listat några vanliga mineralämnen som man hittar i vatten. Vi har också lagt till de funktioner dessa ämnen har i kroppen.

Magnesium
Finns i benstomme, muskelceller, lever- och blodceller och behövs för muskelarbetet, hjärtmuskelns normala kraft och rytm samt nerver och blodcirkulation.

Koppar
Finns i lever, muskler, skelett och hjärna, behövs för adrenalinomsättningen.

Kisel
Finns i brosk, hud och ben, behövs för normal tillväxt och skelettutveckling.

Fluor
Finns i tänderna och skelettet, behövs för att ge dessa hårdheten.

Kalium
Finns i cellen och behövs för det osmotiska trycket, musklerna och nervernas normalfunktion.

Kalcium
Finns i benstomme och tänderna, behövs för blodets koagulering och nervcellernas retbarhet.

Jod
Finns i sköldkörteln och behövs för ämnesomsättningen.

Järn
Finns i alla celler och behövs för hemoglobinbildningen i blodet och transport av syre.

Natrium
Finns i kroppens vätskor och benstomme, behövs för att reglera det osmotiska trycket.

Krom
Ingår i den livsprocess som transporterar glukos in i cellen, finns i lever, mjälte och benmärg.

Klor
Finns i vävnaderna och vätskan utanför cellen. Behövs för vätskebalansen.

Fosfor
Finns i alla vävnader, behövs för benstommens uppbyggnad, cellernas tillväxt och funktion.

Svavel
Finns i alla celler, mest hår, naglar och hud. Behövs för vitaminer och hormoner samt uppbyggnad av cellen.

Zink
Finns i benstomme och muskler, behövs för DNA- och RNA-uppbyggnad samt insulin.