Vatten på flaska

vatten

Flaskvatten av flera slag

Vatten på flaska kan vara en lättillgänglig törstsläckare, lika väl som en bärare av rika smaknyanser från unika blandningar av lösta mineraler. Det kan vara antingen kolsyrat eller stilla – och med eller utan ytterligare smaksättning.

Vatten som förpackad produkt delas in i fyra huvudtyper:

  • Naturligt mineralvatten
  • Källvatten
  • Förpackat dricksvatten
  • Bordsvatten

Beteckningen naturligt mineralvatten innebär att det tappats från en viss vattentäkt, som ger vattnet karakteristiskt innehåll och stabil halt av mineraler och spårämnen.  Det har, eventuellt med undantag för kolsyra, inte tillförts några andra tillsatser. Sammansättningen ska vara känd, och godkänd av Livsmedelsverket. Den ska också redovisas i en innehållsdeklaration på flaskan.

Källvatten är, liksom det naturliga mineralvattnet, ett grundvatten som tappats vid källan och regleras av liknande föreskrifter. Skillnaden är att vattentäkten inte måste godkännas av Livsmedelsverket utan lyder under lokala föreskrifter, och att utförlig innehållsdeklaration inte är ett krav.

Förpackat dricksvatten är vatten som uppfyller samma krav som ställs på kranvatten, men som distribueras i förpackad form. Bordsvatten är de produkter som återstår: vatten som har tillförda salter, aromämnen och smaksättningar hamnar i den här kategorin.

Se Miljö för en diskussion om flaskvattnets miljöpåverkan.