Över 40 nya bryggerier under 2020

«

Under 2020 startade över 40 nya bryggerier och i dag finns hela 453 bryggerier i landet.  Antalet nya bryggerier visar förstås på det stora ölintresset som finns i Sverige och som växer sig starkare för varje år.

– Det är roligt att många vill satsa på ett eget bryggeri. Svensk öl från såväl större som mindre bryggerier håller hög klass även i en internationell jämförelse, säger Sveriges Bryggeriers VD Anna-Karin Fondberg.

Under pandemin har svensk restaurangnäring kämpat med begränsningar gällande öppettider och alkoholservering.  Det har gjort det svårt för svenska bryggerier att sälja öl på fat. I stället är det alkoholfria produkter via dagligvaruhandeln och försäljning på Systembolaget som varit viktigast för de allra flesta bryggerierna.

– Systembolaget har en stark ställning och har under pandemin varit en stabil aktör som gett bryggerierna en chans att nå ut med sina produkter, säger Fondberg . En effekt av restriktionerna och de stängda gränserna är att gränshandel mot Tyskland upphört och att svenskarna istället ökat sina inköp på Systembolaget. För de bryggerier som främst jobbat mot krog- och besöksnäring är det förstås tungt. Vi har ännu inte sett de långsiktiga konsekvenserna av pandemin.

Statistiken tas fram i samarbete med ölbloggen Portersteken och visar att tillväxten av nya bryggerier till största delen har skett under de senaste tio åren. 1995 fanns det 18 bryggerier i Sverige och 2010 hade den siffran ökat till 39 stycken.  Därefter började det att ta ordentligt fart och såväl 2015 som 2016 startades det över 60 nya bryggerier i Sverige.  2019 startades det 46 nya bryggerier. Trots att pandemin har påverkat situationen för bryggerierna fortsätter det alltså att komma många nysatsningar. 43 bryggerier startade sin produktion under 2020 och tre stycken lades ned.  Vid årsskiftet fanns det 453 aktiva bryggerier med egen bryggeriutrustning i Sverige. Därtill finns det 68 varumärken på marknaden, där ölen produceras hos ett annat företag.

 

Utvecklingen av antal bryggerier i Sverige sedan 2010:

2010: 39 bryggerier

2011: 53 bryggerier

2012: 75 bryggerier

2013: 109 bryggerier

2014: 154 bryggerier

2015: 213 bryggerier

2016: 273 bryggerier

2017: 331 bryggerier

2018: 370 bryggerier

2019: 413 bryggerier

2020: 453 bryggerier

»