HÅLLBAREN

MÅNGA DROPPAR SMÅ

För Sveriges Bryggerier och dess medlemmar är hållbarhet inget nytt begrepp. Redan i slutet av 1800-talet lanserades returglasflaskan som är Sveriges – och möjligen världens – äldsta standardiserade glasförpackning. Sedan dess har vi fortsatt.

 

Alldeles oavsett vad som kommer ut på flaska, burk eller kran så tar vi ansvar hela vägen. I Hållbaren ser du exempel på bryggeriernas insatser för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stora som små, alla kan vara med och skapa positiv förändring.

SOCIAL, MILJÖMÄSSIG OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

EN LIVSKRAFTIG BRYGGERINÄRING SOM TAR ANSVAR

 

Som svensk bryggerinäring har vi ett stort ansvar för att begränsa alkoholens skadliga effekter och bidra till sundare attityder till konsumtion av alkohol.

Tillsammans med de svenska läskproducenterna arbetar vi för en bättre folkhälsa  genom framgångsrika åtaganden kring minskad sockerkonsumtion i Sverige.

Läs mer

 

Forskare är eniga om att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen. Klimatproblemet är globalt – och vi som branschorganisation för den svenska bryggerinäringen har ett ansvar för att minska vårt klimatavtryck.

Läs mer

 

Hur kan vi göra sociala och miljömässiga framsteg? Jo, genom att skapa ekonomisk tillväxt och en välmående arbetsmarknad. Därför behöver vi tänka på ekonomisk hållbarhet för att lyckas långsiktigt.

Läs mer