Bryggeristatistik

Det var länge sedan intresset för öl, cider läsk och vatten var så stort som nu. Idag finns drygt 400 aktiva bryggerier med egen produktion i Sverige. Majoriteten av dessa är mycket små.

I vår bryggerirapport hittar du intressant statistik och fakta om den svenska bryggerinäringen idag.

Källa: Bisnis, vidareutvecklad i samarbete med Portersteken.

Total försäljning

Bryggeriernas totala försäljningsvolym i Sverige var straxt under 1,7 miljarder liter 2023, vilket är en minskning med 0,5% jämfört med 2022.

Lågkonjunkturen och den kalla, regniga sommaren 2023 har bromsat in tillväxten som kom igång igen efter pandemin.

Dagens klassiska bryggeri gör inte bara öl längre, utan även cider, blanddrycker och energidrycker. Bryggerierna idag har utvecklats till bredare dryckesföretag.

 

Statistiken nedan är baserad på en totalmarknadsskattning över all försäljning på svenska marknaden som Delfi Marknadspartner årligen tar fram på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Förpackningar

Aluminiumburkar och PET-flaskor är de vanligaste förpackningstyperna och står för 84% av bryggeribranschens volymer.

Sveriges Bryggerier är ägare till de svenska returglasen i röda och blå backar samt delägare i Näringslivets Producentansvar, Returpack och Svensk Glasåtervinning, tre organisationer som jobbar för att samla in och återvinna de förpackningar som bryggeribranschen använder.

Läsk

Totalt såldes 738 miljoner liter läsk i Sverige 2023. Detta är i linje med försäljningen 2022.

Försäljningen av sockrad läsk backade 5% under 2023, medan osockrad läsk, som haft en starkt växande trend under många år, ökade med 3%.

ÖVER HÄLFTEN AV LÄSKEN ÄR SOCKERFRI

Bryggerierna jobbar mot högt uppsatta mål för reducerad konsumtion av socker. Mellan 2002 och 2012 reducerades socker i läsk med 12 procent i genomsnitt i EU. Branschen i EU tog ett gemensamt åtagande om 10 procents ytterligare sockerreduktion från 2015 till 2025. Fortsatta frivilliga åtaganden kommer driva på utvecklingen ännu mer.

I ett branschgemensamt initiativ har medlemsföretagen i Sverige Bryggerier åtagit sig att minska det tillsatta sockret i läsksortimentet med 15 procent mellan åren 2019-2025. I februari kom en delrapport som visar att branschen sedan 2019 redan nu minskat sockerhalten med i genomsnitt 28 procent per liter och därmed nästan ett år i förtid med råge uppnått målet.

 

Idag är 56% av all läsk som säljs i Sverige sockerfri.

Öl

Totalt såldes 471 miljoner liter öl i Sverige 2023. Detta är en minskning med 1% mot 2022.

Starköl har en positiv trend och står för 70% av ölvolymerna.

Alkoholfri öl är det snabbast växande segmentet. De senaste 10 åren har försäljningen av alkoholfri öl ökat med över 750%.

Vatten

Totalt såldes 217 miljoner liter buteljerat vatten i Sverige 2023, vilket var en minskning med 4% jämfört med 2022. Detta är främst kopplat till den kalla, regniga sommaren 2023.

Kolsyrat smaksatt vatten är det i särklass största segmentet inom kategorin och står för 63% av försäljningsvolymerna.

Cider

Totalt såldes 35 miljoner liter cider i Sverige 2023, vilket är i linje med föregående år.

Under 2000-talet har cider utvecklats till en stor exportprodukt. Tillsammans har svenska ciderproducenter skapat kategorin ”Swedish Cider” som kommit att bli en av de mest sålda cidersorterna i världen. Idag säljs 75% av svensktillverkad cider på export.

Statistikfrågor

Här hittar du mer detaljerad statistik från Sveriges Bryggeriers Totalmarknadsskattning, framtagen av Delfi.

 

Vid frågor angående statistik, välkommen att kontakta johanna.lagerman@sverigesbryggerier.se