Om anslutning till returglassystem

ANSLUTNING TILL RETURGLASSYSTEM

 • Svenska Returglas 50 cl AB
 • Svenska Returglas 33 cl AB

Serviceavtal

Ovan nämnda returglasbolag har det övergripande ansvaret för att utveckla och administrera retursystem avseende flaskor och därtill hörande backar som satts i omlopp med bolagens samtycke.

Företag inom dryckesbranschen som vill använda retursystemen i sin distribution av drycker har möjlighet att ansluta sig till retursystemen genom att teckna ett serviceavtal med något av returglasbolagen.

Företag som vill använda retursystemen genom att teckna ett serviceavtal förbinder sig att använda de flaskor och backar som är avsedda för resp. system. De backar som ska användas ingår i resp. retursystem för 33 cl resp. 50 cl returflaska.

Användaren ges genom serviceavtal rätt att delta i retursystemet och har således rätt att få tillgång till backar och flaskor på de villkor som tecknas i serviceavtalet.

 

Serviceavtal Light

Serviceavtal Light är en enklare form av serviceavtal för begränsade försäljningsvolymer, som lämpar sig för mindre användare med ett lokalt utformat sortiment.

 

Ordinarie serviceavtal

 

Samarbetsavtal

Företag som ej önskar teckna serviceavtal men som ändå vill kunna leverera returglas med back kan teckna ett samarbetsavtal med någon användare som i sin tur har serviceavtal med något av returglasbolagen.

Här hittar du en lista över företag med serviceavtal.

 

För frågor och tecknande av serviceavtal: info@sverigesbryggerier.se

Märkning av returglasflaskor

Symbolen ovan ska finnas på etikett för 33 cl och 50 cl returglas (se exempel nedan)

 • storlek om minst 15 x 10 mm
 • placeras högst upp på ryggetiketten

 

Ladda ner märkningsinstruktion här

Ladda ner pantsymbolen i eps-format här

Ladda ner pantsymbolen i PNG format här: svart text eller vit text

Att panta som konsument

I Sverige finns två system för returglas med pant:

 • 50 centiliters glasflaskor i blå backar
 • 33 centiliters glasflaskor i röda backar

 

PANT (INKL. MOMS):

 • Blå tomback: 28 SEK
 • 50 cl returglas 90 öre
 • Blå back med glas: 41,50 SEK

 

 • Röd tomback: 22,40 SEK
 • 33cl returglas 56 öre
 • Röd back med glas: 33,60 SEK

 

Här hittar du en excellista med Tomra-automater för returglas 

Klicka här för att hämta listan som PDF

Butiker utan egen pantautomat kan ta emot backar och glas manuellt.

Konsumenter kan även panta tomglas och backar i alla Systembolagets butiker.

 

50cl returglas samt 33 cl returglas ska ha denna pantsymbol på etiketten.

De svenska returglassystemen hanteras av branschföreningen Sveriges Bryggerier.
Kontakt: info@sverigesbryggerier.se