Dryckesbranschens klimatinitiativ

Vill du vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan i dryckesbranschen?

Världen behöver fler som tar ansvar. För att rädda vår planet måste den globala temperaturhöjningen hållas långt under två grader. Det enades världens länder om i ett avtal som slöts i Paris 2015. Det ligger i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där klimatpåverkan är en viktig del. En förutsättning för att lyckas är att alla drar sitt strå till stacken, allt från regeringar och myndigheter till företag, organisationer och enskilda personer. Därför har vi – aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget– beslutat att anta utmaningen tillsammans.

Tillsammans tar vi ansvar för klimatet.

 

Dryckesbranschens klimatinitiativ är startat av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Systembolaget för att ge möjlighet för alla att bidra till en mer klimatsmart bransch. Arbetet på börjades 2016 och året efter antog branschföreningarna och Systembolaget en gemensam viljeyttring. I viljeyttringen lovade aktörerna att börja mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG, som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser, och sätta upp mål för sitt klimatarbete. Allt för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under två grader, vilket ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Sveriges Bryggerier har  tillsammans med övriga initiativtagare och med stort stöd av representanter från våra medlemsföretag, utvecklat ett unikt webverktyg för att kunna mäta klimatavtryck. Verktyget är gjort för branschen av branschen, allt för att det ska vara så relevant som möjligt och så lätt som möjligt att jobba i.

 

Som leverantör till Systembolaget kan du gå med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ och få tillgång till det verktyg som hjälper dig att redovisa din klimatpåverkan. Kontakta oss på Sveriges Bryggerier för mer information på info@sverigesbryggerier.se

 

Här kan du hitta DKI-rapporten för 2022.