Sveriges Bryggerier gläds åt att svensk bryggerinäring växer och att det idag finns över 400 aktiva bryggerier i Sverige. Ökad kompetens är en viktig faktor för att vår bransch ska fortsätta växa. Sveriges Bryggerier erbjuder nu möjligheten att söka utbildningsstipendium genom Franz Heiss fond. Det finns två stipendier att söka under vår och höst.

 

 • Stora Franz Heiss-stipendiet, 50 000 kr – exklusivt för anställda vid Sveriges Bryggeriers medlemsföretag.
 • Lilla Franz Heiss-stipendiet, 25 000 kr – öppet även för medarbetare hos övriga bryggerier samt kandidater som ännu inte är verksamma inom bryggeribranschen.

 

Franz Heiss fond Franz Heiss d.ä. föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bl a delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss fond bildades 1937, 39 år efter hans död. Det var hans son, Franz Paul d.y. som också var bryggare, som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.

Stipendiemöjligheten omfattar samtliga dryckeskategorier inom bryggerinäringen så som öl, cider, läsk, vatten och övriga bryggeriprodukter.

 

Tidigare stipendiater har fördjupat sig i olika utmaningar för att utveckla bryggeribranschen som exempelvis:

 • Utveckling av ekologisk och glutenfri öl samt odling av humle med mindre bekämpningsmedel
  – Studierna omfattade glutenfri ölbryggning, permakultur som en del i att motverka skadliga organismer på grödorna, samt korsning av olika humlesorter för att få fram sorter som bättre står emot angrepp.
 • Hur bryggerierna kan lösa de logistiska utmaningarna i samband med allt trängre städer, begränsade lastzoner samt förbud för nattrafik
  – Fördjupad kunskap kring transport och logistik samt hur städer utanför Sverige tagit sig an utmaningen ingick i studierna.
 • Framtidens bryggeriprodukter
  – Stipendiaten fördjupade sina kunskaper i mikrobiologi, typning och produktutveckling.
 • Bryggeriteknisk utbildning på svenska yrkeshögskolor.
 • Soft drinks- och blanddrycks produktion.

 

Brinner du för bryggeribranschen och vill vidareutbilda dig för att vidareutveckla den? Sök utbildningsstipendium genom Franz Heiss fond här.  Sista ansökningsdag är 1 juni.