Ny bryggeriutbildning på Campus Nynäshamn

«

Nu går startskottet för utbildningen som branschen själv har efterlyst. Det är Campus Nynäshamn som startar upp en utbildning riktad direkt mot redan aktiva bryggare.

 

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med bryggerinäringen. Branschen efterlyser kompetens inom tre specifika områden och det har Campus Nynäshamn tagit fasta på. Det handlar om hållbar produktion och kvalitetsarbete, mikrobiologi och HACCP inklusive livsmedelslagen.

 

Utbildningen innehåller samtliga delar och upplägget, 16 veckors studier på halvfart, är framtaget för att underlätta för att bryggerianställda ska kunna fortsätta jobba medan de studerar. Det mesta sker på distans på halvtid och föreläsningar spelas in för att de studerande ska kunna se dem i efterhand om de inte kan vara med vid tillfället.

 

– Vi är mycket stolta över uppställningen av de föreläsare som samarbetar med oss kring den här utbildningen. Att kunna ta fram just den utbildning som branschen efterfrågar för att kompetenshöja de egna leden och att då kunna erbjuda så kunniga föreläsare känns fantastiskt roligt. Vi vet att det här kommer göra stor nytta i bryggeribranschen och vår förhoppning är att alla som idag arbetar i branschen vill gå den här utbildningen, säger Lasse Sahlin, utvecklingsansvarig på Campus Nynäshamn.

 

Fram till och med 15 januari finns det möjlighet att hoppa på utbildningen som startade den 19 december. Antagning sker löpande, först till kvarn och sista antagningsdag är den 15 januari. Campus Nynäshamn välkomnar alla att söka och därmed ta nästa steg i sin egen och bryggeriets utveckling.

 

Fakta om utbildningen:

Undervisningen bedrivs på halvfart, 50 procents studietakt och sker på distans med 2 träffar på plats. Föreläsningar sker digitalt under 1-2 dagar per vecka. Schemat är regelbundet för att maximera möjligheten för studerande och företag att ha en tydlig planering för studier respektive arbete, föreläsningar spelas också in för ett så flexibelt lärande som möjligt. Inspelningar fungerar också som ett pedagogiskt stöd för de studerande.

Föreläsningar har fokus på teori med tillhörande individuella uppgifter som kan utföras praktisk på den studerandes arbetsplats. Laborationer i kursen ”Mikrobiologi och kvalitet”, utförs på plats på Campus Nynäshamn, som till exempel att räkna jästceller, odla jäst, genomföra felsmaksanalyser, utföra kvalitetsprover och analyser.

  • Kursen Mikrobiologi och kvalitet genomförs av Nan Albertson som driver Beer Labs – ett företag som arbetar på uppdrag av bryggerier för att utföra mikrobiologiska prover och analyser. Samarbetet med Beer Labs är en viktig kvalitetsgarant för kursen. Kursen sker också i samverkan med Nynäshamns Ångbryggeri och VLB – en akademisk bryggmästarutbildning i Berlin, Tyskland.
  • HACCP kursen utförs av Campus Nynäshamns utbildningsledare Mattias Davidsson, som är HACCP-diplomerad och f.d. VD på bryggeriet Nils Oscar AB.
  • Kursen i hållbarhet hålls bland annat av Andres Furukawa med en doktorsexamen i bryggeriteknik från Heriot-Watt University i Skottland, utbildad bryggmästare i Tyskland och med 20 års erfarenhet i branschen.

 

För ansökan och mer information, klicka här

Bild: Nan Albertsson – Beerlab, Mattias Davidsson – Omnipollo, Andrés Furukawa – Macken Bryggeri och Nils Oscar

»