Utbildningstillfälle – lär dig mer om att brygga alkoholfri öl

Är du intresserad av att utveckla dina yrkeskunskaper i att brygga alkoholfri öl?  Då finns ett utbildningstillfälle för dig i form av en endagskurs den 31 mars i Köpenhamn genom Scandinavian School of Brewing.

 

Alkoholfri öl och öl med låg alkoholhalt blir alltmer populärt världen över. I nära samarbete med Danska Bryggeriföreningen erbjuder Scandinavian School of Brewing en endagskurs med genomgång av olika produktionsmetoder för lågalkohol- och alkoholfri öl.

 

Grundläggande kunskap om ölproduktion rekommenderas och praktisk erfarenhet är meriterande. Utbildningen äger rum den 31 mars 2022, 8:30 – 16:30 vid Köpenhamns Universitet, Frederiksberg Campus.

 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här.  Som medlem i Sveriges Bryggerier gäller det rabatterade priset för medlemmar i de nordiska föreningarna.

 

Sista anmälningsdag är den 27 februari 2022.

Snabbsummering av året som gått

2021 har varit ytterligare ett år med restriktioner som påverkat både människor, samhälle och näringsliv. Trots det har mycket åstadkommits i bryggerinäringen. Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier, gör en snabbsummering av året som gått.

 

ÄNNU ETT ÅR AV RESTRIKTIONER

Särskilt besöksnäringen har drabbats hårt, där bryggeriernas försäljningstapp är nästan 20% jämfört med 2019. 2022 blir förhoppningsvis år när vi återigen kan mötas och berika varandras liv. En del av de mötena kommer ske över en god öl, cider eller en läsk.

 

BRYGGERIERNA I FRAMKANT PÅ HÅLLBARHETSFRONTEN

På hållbarhetsfronten ligger bryggerierna i framkant. Genom er rad projekt inom Dryckesbranschens Klimatinitiativ, Returpack och Svensk Glasåtervinning, tar branschen kliv mot att vara klimatneutral 2045.
98% av engångsglas och 85% av burkar & PET-flaskor lämnas till återvinning. Det är världsklass!

 

AKTIVT ARBETE FÖR EN ALKOHOLFRI UNGDOM

Sveriges Bryggerier arbetar aktivt för en alkoholfri ungdom, bl a genom vårt partnerskap i Prata Om Alkohol (POA) som tillhandahåller utbildningsmaterial till landets alla skolor.

Genom utbildningen Field Skills Nattvandring har vi gett över 50 000 nattvandrare bättre förutsättningar i mötet med ungdomar.

Tillsammans med AIK Hockey har vi även arbetat fram Field Skills Idrott genom den digitala värdegrundsutbildningen Mitt bästa jag.

 

ÖLETS DAG 10 ÅR!

Ölets dag firade 10-årsjubileum med 110 aktiviteter spridda över hela landet. Det känns fantastiskt att våra bryggerier får visa upp sitt hantverk och sprida sin kunskap till en alltmer intresserad publik.

 

TACK!

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt är en del av vårt arbete, och låter oss vara en del av ert arbete!

Tack för det här året och väl mött 2022!

Gårdsförsäljningsutredningen

Förra veckan presenterades Gårdsförsäljningsutredningen som diskuterats flitigt i media och ger upphov till en rad frågor. Här ger vi en kort summering av utredningen och hur processen ser ut framåt.

 

Vad är det som har utretts?

Regeringen beslutade den 12 november 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Frågan har utretts tidigare, senast år 2010, utan att resultera i förändrad lagstiftning.

Utredningen har tittat på vilket utrymme som EU-rätten medger för att tillåta gårdsförsäljning med ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol, vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett införande av gårdsförsäljning skulle kunna innebära samt lämnat ett förslag på hur gårdsförsäljning skulle kunna utformas i Sverige.

Gårdsförsäljningsutredningen presenterades förra veckan. Du hittar rapporten i sin helhet här.

 

Vilka är huvuddragen i förslaget som utredningen kommit fram till?

Utredaren menar att det går att förena gårdsförsäljning med EU:s regler om fri rörlighet och samtidigt bevara Systembolaget. En förutsättning är dock att begränsningar införs i syfte att säkerställa att försäljningen sker i begränsad omfattning och att det är besöket snarare än försäljningen som står i centrum. Regleringen får inte heller motverka den restriktiva alkoholpolitiken genom att öka alkoholkonsumtionen.

 

Utredaren inkluderar alla typer av alkoholdrycker i sitt huvudförslag, dvs öl, cider, vin och sprit. Utredaren anger dock även ett alternativt förslag där sprit utesluts. Utredaren har även satt ett produktionstak, vilket innebär att alla större aktörer inte tillåts erbjuda gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att:

 • gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället.
 • mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas. För öl och cider är volymen satt till max 3 liter per person och besök.
 • Endast mindre producenter inkluderas, för bryggerier sätts ett tak på högst 500 000 liter per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och gälla till och med den 1 juli 2029. I god tid innan upphävandet bör reformen utvärderas.

 

Vad är nästa steg?

Utredaren har lämnat ifrån sig utredningen och lämnat uppdraget. Utredningen ligger nu på Socialdepartementets bord, som har att ta ställning till underlaget och fram ett förslag, som vanligtvis sänds på remiss till berörda instanser, innan det går till Lagrådet. Först efter det kan en proposition läggas fram till riksdagen. Det är oklart hur lång tid detta kan ta. Det finns många osäkra faktorer, inte minst valet i höst.

 

Vad tycker Sveriges Bryggerier?

Sveriges Bryggerier välkomnar en utredning om gårdsförsäljning, men har varit tydliga med att Systembolagets existens måste värnas. Systembolaget är en transparent och förutsägbar kund, vilket gynnar näringen.

Det är intressant att utredaren menar sig ha hittat ett sätt att tillåta gårdsförsäljning, utan att riskera Systembolagets framtid. Vad vi förstår så är förutsättningen för gårdsförsäljning att det är en del av turist- och besöksnäringen, och inte ett förtäckt stöd till svenska alkoholproducenter. Det skulle dels vara diskriminerande mot utländska producenter, dels ett avbräck mot den svenska folkhälsopolitiken och därmed kunna utgöra en grund för att EU underkänner monopolet.  Utredaren påpekar också att det är inte är säkert att EU skulle godkänna gårdsförsäljning, även under dessa förutsättningar. Så ännu har vi alltså inte fått något klart besked.

I det fall att gårdsförsäljning skulle införas som en del av besöksnäringen anser vi att kopplingen till visningar och studiebesök kan anses rimliga för att köpet av en dryck ska kunna kopplas till en besöksverksamhet.

Det kan också anses rimligt att man begränsar mängden alkohol som varje besökare kan köpa med sig vid ett tillfälle, i syfte att upprätthålla den restriktiva alkoholpolitiken och begränsa omfattningen.

Däremot framstår begränsningen till att endast inkludera små producenter som både märklig och ologisk om det är turist- och besöksnäring man vill främja. På detta vis utesluts både de som redan idag är uppskattade och välbesökta producenter och de som genom sina framgångar växer. Om hela syftet är att få en växande besöksnäring behövs både stora och små som kan bidra till att bygga bilden av en Sverige som ett mat- och dryckesland.

 

 

 

Välkommen på utbildning med AGM

Har du koll på det juridiska regelverket och branschens rekommendationer kring ansvarsfull marknadsföring av alkoholhaltiga drycker? Passa på att uppdatera dig vid någon av höstens kurser:

 • 19 november Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, kl 9-12 digitalt.
 • 24 november Fördjupningskurs inriktning sociala medier, kl 9-11 digitalt.

 

Alkoholgranskningsmannen (AGM), Mattias Grundström, guidar dig igenom regelverket och lyfter exempel som underlättar för dig att omsätta regelverket i praktiken.

För medlemmar inom Sveriges Bryggerier samt Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) är utbildningarna kostnadsfria.

Klicka här för att anmäla dig

Välkommen!

Angående dokumentären Läskjättens brutna plastlöften

Dokumentären Läskjättens brutna plastlöften som sändes på SVT häromdagen visade upp en förskräcklig bild av hur plastförpackningar bidrar till miljöförstörelse runt om i världen. Här i Sverige kan du känna dig trygg med att bryggeribranschen jobbar medvetet med både återvinning och utveckling av nya förpackningar.

 • 98% av allt engångsglas lämnas till återvinning.
 • 85% av alla burkar och PET-flaskor lämnas till återvinning.
 • En returnerbar flaska fylls, dricks, pantas och diskas 40 gånger innan den blir en ny flaska.

 

Miljö och cirkulär återvinning, det vill säga att burk blir till burk och flaska blir till flaska är ett stort fokus för våra medlemmar. Som delägare av Svensk Glasåtervinning och Returpack är vi med och driver utvecklingen framåt. I Bryggerirapporten 2020 kan du läsa mer om branschens arbete med förpackningar.

Proud to be clear

Fredagen den 22 oktober genomförde Sveriges Bryggerier en alkoholmätning av de 24 mest sålda svenskproducerade ölen på Systembolaget. Vid mätningen kontrolleras att produktens alkoholhalten överensstämmer med märkningen på förpackningen. I samtliga fall var alkoholhalten inom acceptansnivån för märkningen. Grattis till alla svenska bryggerier!

 

Samtidigt noterades att allt fler toppsäljare frivilligt anger både kalorier och innehåll på förpackningen. För ett år sedan fanns kalori- och innehållsdeklaration på 9 av de 24 toppsäljande förpackningarna. Idag finns den frivilliga märkningen på 16 av de 24 toppsäljande ölen. Frivillig märkning av endast innehållsdeklaration finns idag på 19 av de 24 toppsäljarna, jämfört med 13 av 24 för ett år sedan. Liksom kollegorna runt om i Europa vill allt fler svenska bryggerier överträffa konsumenternas förväntningar genom tydligare märkning av vad som finns i flaskan eller burken.

Vad händer med den svenska alkohollagstiftningen – hjälper eller stjälper?

Nu finns filmmaterialet från webbinariet som anordnades av Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL den 8 oktober tillgängligt. I webbinariet berättar Alkoholgranskningsmannen, AGM, om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer.

 

Hur påverkas den svenska dryckesnäringens möjligheter att agera och konkurrera när den svenska marknaden inte är en isolerad ö?
I takt med medielandskapets förändring och den digitala handelns utveckling är det inte bara svenska företag som pratar till svenska konsumenter. I praktiken kan hela världens producenter kommunicera och marknadsföra sig i Sverige. Vad blir då konsekvenserna för den svenska näringen, men också de svenska konsumenterna, när lagstiftningen stramas åt – hjälper den eller stjälper den?

 

I webbinariet redogör Alkoholgranskningsmannen, Mattias Grundström, för frågan tillsammans med Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering, samt Johan Larsson, VD för Mackmyra. Se webbinariet här.

Minskad klimatpåverkan inom dryckesbranschen

Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare.  Tillsammans står dessa för närmare 84 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 80 procent. 2020 var ett omskakande år på grund av pandemin, med stora utmaningar i hela kedjan från odling, produktion, logistik till försäljning och fram till slutkunden.

Nytt för i år är att DKI i samverkan har satt upp fyra övergripande mål fram till 2030:

 • 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
 • 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
 • 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
 • En strategi för mätbar primärproduktion och odling

– Resultaten i årets rapport visar på steg i rätt riktning. Vår klimatpåverkan per liter dryck är låg och har minskat sedan första rapporteringen för verksamhetsåret 2018, säger Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier.

Vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir vet vi ännu inte, men både företag och beslutsfattare i Sverige, EU och globalt pratar om en grön omstart. Det gör även deltagarna i DKI.

Läs rapporten här: DKI-rapport 2020_svenska

Vad händer med den svenska alkoholreklamslagstiftningen? Webbinarium den 8 oktober

Det råder just nu stor osäkerhet kring den svenska alkoholreklamen och det finns en politisk vilja att ytterligare strama åt den genom att tex förbjuda alkoholreklam i sociala medier. Samtidigt så har patent- och marknadsöverdomstolen nyligen ogiltigförklarat den svenska bildregeln. Vad blir konsekvenserna när politisk vilja att reglera står mot rättspraxis och EU-rätten? Vad finns det för andra domar och EU-direktiv som påverkar svensk alkoholreklam?

 

Den 8 oktober anordnar Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL ett digitalt seminarium där vår egen Alkoholgranskningsman, AGM, berättar om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer. Medverkar gör även Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering och Mackmyras vd Johan Larsson, som utmanat de svenska marknadsföringsreglerna.

 

När? Fredag den 8 oktober kl.09.00 – 10.15. Länken öppnar 08.45.
Var? Webbinarium, länk skickas ut till anmälda någon dag innan sändning.
Anmäl dig här

 

Välkommen!

Här är alla evenemang under Ölets Dag 2021

21 juli är det dags för Ölets Dag för tionde året i rad. Här hittar du alla evenemangen.

 

Listan kommer att uppdateras kontinuerligt, så se till att ha koll på vilka evenemang som kommer att genomföras där du bor.

 

Digitalt

Arrangör: Ölvärlden.se
Tid för evenemanget: 13.30-22.00
Kort beskrivning av evenemanget: Robert & Micael, kända från podden Ölvärlden kommer att hålla en ölfestival som både är digital och analog. Festivalen pågår 13.00 – 21.00 och sänds direkt från Karlshamns Golfkrog i Karlshamn i samarbete med Friends And Flavors.
Här är deltagarna:
13.30 – 13.45 – Närke Kulturbryggeri
13.45 – 14.00 – Qvänum mat&malt
14.00 – 14.15 – Gäst
14.15 – 14.30 – Brekeriet
14.30 – 14.45 – Beerbliotek
14.45 – 15.00 – Gäst
15.00 – 15.15 – Odd Island Brewing
15.15 – 15.30 – Oppigårds Bryggeri
15.30 – 15.45 – Remmarlöv Gårdsbryggeri
15.45 – 16.00 – Jämtlands Bryggeri
16.00 – 16.15 – Hop Notch
16.15 – 16.30 – Gäst
16.30 -16.45 – Hyllie Bryggeri
16.45 – 17.00 – Brygghus 19
17.00 – 17.45 – Paus / Underhållning
17.45 – 18.15 – Mellansnack
18.15 – 18.30 – Vreta kloster bryggeri
18.30 – 18.45 – Kvarnagårdens Bryggeri
18.45 – 19.00 – Fredrik Berggren
19.00 – 19.15 – Brewgineers
19.15 – 19.30 – Smith Street Brew
19.30 – 19.45 – Gäst
19.45 – 20.00 – Svartbergets Fjällbryggeri
20.00 – 20.15 – 5man Borlänge
20.15 – 20.30 – Gäst
20.30 – 20.45 – Dalabryggeri
20.45 – 22.00 – Avslutning / Gäster

Arrangör: Pilsner.nu
Tid för evenemanget: 19.00
Kort beskrivning av evenemanget: Fira ölets dag med Pilsner.nu. Vi kommer att prova tre svenska bryggerier kända för sin belgiska öl. Det sammanfaller med den belgiska nationaldagen och vi kombinerar dessa två. Vi håller en liveprovning. Det hela sker kl 19.00 på Facebook och Youtube. Ölen vi provar är Eskilstuna Ölkultur Tripel, Leufstabruk Stand By Me och Vreta Kloster Bryggeri Abbedissan 12.

 

Dalarna

Bryggeri/Bar: Sahlins brygghus
Adress: Sveden 1 , Borlänge
Tid för evenemanget: 17.00-22.00.
Kort beskrivning av evenemanget: Onsdagen den 21 juli är det Ölets dag och det måste vi fira! Kvällen till ära laddar vi upp med våra supergoda nacho-tallrikar, finns såklart även vegetarisk! Vi levererar öl från flertalet microbryggerier runt om i Dalarna,bland annat 5mans bryggeri, Sälens Fjällbryggeri, Oppigårds, Smith Street, Stjernsunds.
Givetvis finns även vår egen lager och IPA att njuta av! Underhåller gör André Lindmo – ett bluesgung över Tunaslätten som vi sent kommer att glömma! Välkomna!!
Bryggeri/Bar: The Beer Factory Leksand/ Macken Bryggeribar.
Adress: Insjövägen 10B
Tid för evenemanget 12:00-22:30
Kort beskrivning av evenemanget: Ölprovningar, Trubadur, bryggerivisning, fototävling, Pizza från vedeldad ugn.

Bar: The Bishops Arms Borlänge
Adress: Stationsgatan 1-3, Borlänge.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Falun
Adress: Östra Hamngatan 12, Falun.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Mora
Adress: Moragatan 6, Mora.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bryggeri: Walhöll Brygghus
Adress: Sörängsvägen 10, Söderbärke
Tid för evenemanget: kl. 17-22
Kort beskrivning av evenemanget: Vi firar ölets dag med Bryggeripub med strutsburgare på menyn.

 

Gotland

Bryggeri: Alskute Farm
Adress: Levide 455, Alskute Farm & Brewery
Tid för evenemanget:16.00 -20.00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi ordnar med ölprovning i vår beer-garden och har även folköl för servering och take away.

Bryggeri: Burgsviks Bryggeri
Adress: Skolvägen 10, Burgsvik.
Tid för evenemanget: 12-16
Kort beskrivning av evenemanget: Detta är enda dagen vi har öppet i vår restaurang i år.
Vi kommer att ha Martinas foodtruck som serverar maten och våra öl. Det är uteservering som gäller för detta evenemang.

Bryggeri: Gotlands Bryggeri
Adress: St Hansgatan 47
Tid för evenemanget: 12:00- 16:00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi erbjuder 3 st kortare stadsvandringar i ölets tecken kring våra gamla bryggerikvarter. Dessa avslutas med en provning i vår pub med ett urval utav våra produkter. Bokas via hemsidan gotlandsbryggeri.se.
Samtidigt håller vår bryggerigård öppen där vi bjuder på alkoholfri öl och möjlighet att köpa med sig lite minnen ifrån bryggeriet så som glas, t-shirts och lågalkoholprodukter exklusiva för besökare på bryggeriet.

Bryggeri: Hop Shed Brewery
Adress: Broväg 119, bredvid Hästnäs outlet, Visby
Tid för evenemanget: 12-22
Kort beskrivning av evenemanget: Pop in brewery tours, ölprovning from our 20 beer taps. Live brewing.

Bryggeri: Jodubeer Hantverks bryggeri AB
Adress: Mattshagevägen 7 (port1).
62377 Klintehamn.
Tid för evenemanget: 11-18
Kort beskrivning av evenemanget:
Visning och presentation av bryggeriet, provsmakning av våra öl.
Bryggeriet flyttas till större lokal i samma byggnad, så det är i 2 lokaler på samma adress.

Bryggeri: Lost Island
Adress: Sockerbruket i Roma
Tid: 12-16 (senare vid stort intresse)
Beskrivning av evenemanget:
Vi kommer hålla öppet i bryggeriet för visning/guidning i små grupper, samt köp av smakprover, folköl och merch från vår provsmakningspub.
I anslutning kommer Gotlands Korvfabrik fixa fantastisk korvtallrik med tillbehör , dessutom kommer Gotland Whisky kommer köra extra öppet för visning/smakprov av deras produktion. Vi reserverar oss för viss väntetid då vi i dagsläget inte vet hur restriktionerna ser ut och hur många
vi kan vara i produktionslokalerna.

 

 

Halland

Bryggeri: Byaregårdens Brygghus
Adress: Syllinge 18, 43266 Veddige
Tid för evenemanget: 21/7, kl 14 – 22
Kort beskrivning av evenemanget: Mellan 14-16 har vi provsmakning av olika öl, på tappkran, i vår Cabana = välkomstbaren. Där pratar Robert, med jämna mellanrum, om vårt bryggeri, våra framtidsplaner &  ölbryggning i allmänhet.
Inne i stora baren kan man beställa pizza & smaka på fler öl.
Från 16.00 öppet för restauranggäster, så kom gärna mellan 14-16.

Bryggeri: Carlsberg Sverige
Adress: Skrea Strand, Falkenberg.
Tid för evenemanget: Ölskolor 13.00, 14,00 samt 15.00.
Kort beskrivning av evenemanget: På Ölets Dag, onsdagen 21 juli, välkomnar Carlsberg Sverige ölintresserade till Skrea Strand i Falkenberg (mitt emot Ocean Hotell).  På plats finns bryggmästaren Rhys Powell och ölutbildare Karin Berntson, som valt ut sina alkoholfria favoriter. Besökare får en inblick i hur man brygger öl, stort som smått, samt ett tillfälle att lära sig mer om ölstilar och hur man matchar öl och mat. Dessutom får man också lära sig, och pröva själv, hur man häller upp en perfekt fatöl – alkoholfri såklart.

Bryggeri/bar: The Pine Ridge Brewery & The Zoo Restaurant & Taproom
Adress: Södergatan 81, Falkenberg
Tid för evenemanget: 12:00 – 22:30
Kort beskrivning av evenemanget:
The Pine Ridge Brewery & The Zoo Restaurant & Taproom Bjuder inte till
Full BBQ Meny (se hemsidan) plus att alla ölkranar står vidöppna och inte att glömma bryggerivisning under dagen
Vi tillämpar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
www.pineridgebrewery.se

Bryggeri: Subbe bryggeri
Adress: Johnssons gård, Vare 47e, 43291 Varberg
Tid: 12-17
Beskrivning: Öppen ölprovning på restaurang Spiseriet samt öppet hus i bryggeriet. Även möjlighet till köp av folköl, ölglas och kepsar i bryggeriet.

 

 

Hälsingland

Bryggeri: Järvsö bryggeri
Adress: Alpvägen 8, järvsö
Tid för evenemanget: 12-22
Kort beskrivning av evenemanget: Öppethus i bryggeriet, försäljning av mat, fika, dryck och merch. Trubadur från kl 18. Vi stänger när gästerna tryter och trubaduren är hes.

 

 

Härjedalen 

Bryggeri: Härjebrygg
Adress: Bygatan 37, 846 95 Tännäs
Telefon: +46 76-554 58 46
Tid för evenemanget: 9:00-18:00
Kort beskrivning av evenemanget: Öppet bryggeri, där det är möjligt att komma in i bryggeriet och titta medan vi brygger vår Fiskaren IPA. 11-18 grillar vi hamburgare (Halloumiburgare finns som vegetariskt alternativ). Gissningstävling med möjlighet att vinna fin merchandise. Gårdsbutiken är fylld med vår folköl samt härliga lokalproducerade produkter.

Jämtlands Län

Bryggeri: Jämtlands Bryggeri
Adress: Bishop Arms Östersund
Tid: Ca 18:00-21:00
Kvällen den 21/7 (ölets dag) kommer Jämtlands bryggeri att gästa Bishop Arms i Östersund. Dom kommer ha med sig både gamla och nya favoriter och det kommer finnas tillfälle att smaka deras nya Jubileums IPA. Under kvällen kommer man förutom att testa god öl, delta i tävlingar och utlottningar i regi av Jämtlands Bryggeri. Väl mött!
Bryggeri: Svartberget
Adress: VM Platån, Åre
Tid:11-15
Kort beskrivining: För att fira ölets dag kör vi specialerbjudande på flights där vi väljer ut 3 spännande smakprover (20cl) för 75kr. Specialerbjudande på mat och alkoholfritt finns också.
Bar: The Bishops Arms Östersund
Adress: Stortorget 8, Östersund.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Jönköpings län

Bryggeri: Idlewild Brewing Company. Adress: Tändsticksgränd 6, 553 15. Jönköping.
Tid för evenemanget: 16.00-19.00.
Kort beskrivning av evenqemanget: Öppet onsdag 16.00-19.00 för gårdsförsäljning av folköl, Idlewild merchandise och visning av bryggeriet

Bryggeri/Bar:Idlewild Beer Café
Adress: Tändsticksgränd 23.
Tid för evenemanget: Öppet 16.00-23.00
Kort beskrivning av evenemanget: Musik quiz kl.20.00-22.00. Hela meny finns på idlewildbrewingco.com.

Bryggeri: Mat & Malt Bryggeriet Wärdshuset Bredaryd
Adress: Lundavägen 16
Tid för evenemanget: 15.00-22.00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi har hela dagen dörrarna öppna för att kika på vårt bryggeri & vår ölsamling. Vi har dessutom laddat upp alla våra ölkylar med mängder av kul öl.
Bar:Nässjö Ölkafé
Adress: Anneforsvägen 4, Nässjö
Öppnar 17:00 (quiz 19:00)
Vi kommer uppmärksamma svenska bryggerier med fokus på bla Duckpound och Apex. Det blir både nya öl och populära repriser i kylarna. Under kvällen har vi även ett musikquiz (föranmälda lag).
Bar: The Bishops Arms Jönköping
Adress: Hotellplan 3, Jönköping.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Kalmar län

Län: Kalmar
Bryggeri: Åbro Bryggeri
Adress: Åbrovägen 12
Tid för evenemanget: 12.00 -22.00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi välkomnar alla till Åbro´s egna restaurang, restaurang Brygghuset. Vi har öppet 12.00-22.00. Under dagen finns det en härlig a la carte meny, samt kall och god öl.
Bryggeri: Ängöl
Adress: Polhemsgatan 30, 39239 Kalmar
Tid: 21/7 12.00-19.00
Beskrivning: Vi hyllar den svenska ölkulturen genom att ha öppet hus i vårt fina bryggeri. Mellan 12.00 och 19.00 finns vi på plats uppe på ölprovningsbalkongen där ni kan dricka öl, kika på bryggeriet och ställa alla möjliga frågor. Under tiden sitter ni med en oslagbar utsikt över bryggeriet. Ni kommer också ha möjlighet att kika runt i våra produktionslokaler och prata med oss i personalen.
https://sv-se.facebook.com/events/837389270317188/

Kronobergs län

Bryggeri: Benestad Bryggeri.
Adress: Benstadgården, vid Benestad gamla skol)
Tid för evenemanget: 10.00-14.00
Kort beskrivning av evenemanget: På onsdag mellan 10 och 14 visar jag upp humleodlingen och bryggeriet för den som är intresserad. Jag tänker mig visningar vid 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30. Det kommer också att finnas tre stycken folköl till försäljning.
Bar: The Bishops Arms Växjö
Adress: Kungsgatan 6, Växjö.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bryggeri: Traryds Bryggeri AB
Adress: Trarydsallén 4L 28772 Traryd
Tid: 12.00-16.00 Öppet hus och bryggerivisning med mycket öl snack.
Försäljning av Folköl, Glas och Sejdlar
Tid: 18.30-21.00 Ölprovning med 6 Ölsorter och tilltugg, förbokas.

Norrbotten

Bar: Bryggmästarn i Boden
Adress: Kungsgatan 43, 96134 Boden
Tid: Ons & Tors 16-23, Fre-Lör 16-01
Beskrivning: Bryggmästarn hyllar svenskt öl! Med flera nyheter från kompisar runt om i landet har vi fyllt kylarna med svensk öl. Svartbergets, Stigbergets, lokala Tjers, Pang Pang och självklart Omnipollo på fat.
Dessutom har vi fått klart en ny batch av vår egen Guossa, med smak av granskott!
Bar: The Bishops Arms Kiruna
Adress: Föreningsgatan 6, Kiruna.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Luleå
Adress: Storgatan 15, Luleå.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Piteå
Adress: Storgatan 44 B, Piteå.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bryggeri: This is How
Adress: Källbogatan 70, 941 36 Piteå
Tid för evenemanget: 15-22
Kort beskrivning av evenemanget: Vår nya restaurang Taps & Tacos håller öppet och vi har även öppet hus på bryggeriet.
Bryggeri: This is How
Adress: The Bishops Arms Luleå, Storgatan 15, 971 28 Luleå
Tid för evenemanget: 18:00
Kort beskrivning av evenemanget: Beer Makers Dinner.

Närke

Bar: Örebro Ölhall
Adress: Klostergatan 11, 70361 Örebro
Tid för evenemanget: 12-sent.
Kort beskrivning av evenemanget: Massor med lokal öl på fat, bland annat Närkes Kulturbryggeri, Apex, Almby och Örebro brygghus. Finflaskor för smakprov. Självrunnet från Närke Kulturbryggeri.

Bar: Fatcuz Beer n Pizza
Adress: Klostergatan 11, 70361 Örebro
Tid för evenemanget: 16-Sent
Kort beskrivning av evenemanget: Kör ihop med Örebro Ölhall. Se mer info ovan.

Bar: The Bishops Arms Örebro
Adress: Drottninggatan 1, Örebro.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Skåne

Bryggeri: Bryggeri 1766 & Fulltofta Gård
Adress: Fulltofta 4138
Tid: 12.00 – 18.00
Kort beskrivning: Träffa bryggarna Niklas, Viktor och Micke. Provsmaka aktuella öl direkt från lagringstankarna. Ställ alla frågor som du har haft om hantverksbryggd öl. Vi grillar burgare kl 12-15 på vår uteservering på bryggeriets innergård. Försäljning av folköl. Medarrangör Mick&Jack och Lucy´s Diner.
Bryggeri: Fulltofta Gårdsbryggeri
Adress: Nunnäs 4109, 242 94 Hörby
Tid för evenemanget: 12.00 – 20.00
Beskrivning av evenemanget: Bryggerivisning, försäljning av folköl, smakprov av samtliga sorter som finns på Systembolaget. Allt under ledning av bryggaren. Det blir också premiärprovning av vår ”Himmahumle-serie”. Där har vi 4 sorters öl bryggda med 4 olika svenska humlesorter, alla odlade i Skåne. Dessutom har vi utställning och försäljning av trycksaker, textilier, porslin och glas som vår konstnär producerat.
Bryggeri: Hönsinge Hantwerksbrygger
Adress: Jordbergavägen 122-0, 23199 Klagstorp
Öppet: 11-18
Kort beskrivning av evenemanget: Välkommen att besöka Hönsinge Hantwerksbryggeri under Ölets Dag 2021. Vi erbjuder provsmak av våra öl (15-20 olika starköl 15 cl/glas, 4 olika lätt- och folköl 30/40 cl). Grillade korvbrickor med kalkonkorv från Toftebo kalkon kommer serveras. Välkomna att titta in i bryggeriet och prata öl och ölbryggning med oss.
Bryggeri : Kornheddinge Bryggerikompani
Adress: Kornheddingevägen 7 245 91 Staffanstorp
Tid för eventet 1700 till 2200
Kort beskrivning av evenemanget: Välkomna på öppen ölprovning hos KBK på ölets dag!
Vi bjuder in till vårt bryggeri där det kommer att serveras ett varierat utbud av våran öl.
Det kommer finnas foodtruck på plats för matservering.
Länk: https://fb.me/e/1SkKBo04p
Bryggeri: Pax Brygghus
Adress: Stuterivägen 2
Tid för evenemanget: Inte bestämt ännu
Kort beskrivning av evenemanget: Specialöppet i sommarpuben: Premiär för ett par special- och LAB-öl. LAB-Bryggning pågående under dagen. Grillmat – korv och spett – med tillbehör om man blir hungrig. Snacks såklart. Och något mer som vi fortfarande jobbar på.
Bryggeri: Perfectly Squared Brewing
Adress: Dalby 213, 247 94 Dalby
Tid: 14:00-20:00
Kort beskrivning: Möjlighet till rundtur på bryggeriet, träffa bryggarna och prata om ölen samt provsmakningsbar och folkölsförsäljning.
Bryggeri: Remmarlöv Gårdsbryggeri
Adress: Remmarlöv 1501, Eslöv.
Tid för evenemanget: Kl 14.00-20.00
Kort beskrivning av evenemanget: På Ölets Dag har vi förlängda öppettider för vår Sommarpub. Det serveras 15cl smakprov av öl och lättare tilltugg. All servering sker utomhus.
Bar: The Bishops Arms Helsingborg Marina PlazaAdress: Kungstorget 6, Helsingborg.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Hässleholm
Adress: Första Avenyen 3, Hässleholm.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Kristianstad
Adress: Västra Boulevarden 7, Kristianstad.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Lund
Adress: S:t Petri Kyrkogata 7, Lund.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Gustav Adolfs Torg Malmö
Adress: Gustav Adolfs Torg 49, Malmö
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Savoy Malmö
Adress: Norra Vallgatan 63, Malmö.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bryggeri: Vilda
Adress: Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Tid för evenemanget: 11:00 – 17:00
Kort beskrivning av evenemanget: Öppet hus och försäljning av folköl i båda flaska och på growlers.
Bryggeri/Bar: Åhus Bryggeri & Restaurang
Adress: Köpmannagatan 6 296 38 Åhus
Tid för evenemanget: 12.00-22.00
Kort beskrivning av evenemanget :
Kom och fira ölets dag med oss på bryggeriet då vi håller extra öppet redan från klockan 12.00. Du kan dricka lite öl och kanske käka en bit, snacka öl och annat med bryggmästaren, lär dig om ölbryggning, och kanske umgås med andra ölintresserade.
Efter 16.00 kör vi på som vanligt och stänger som vanligt kl 22.00.

Stockholm

Bryggeri: Danderyds Bryggeri
Adress: Restaurang Shaions, Sätraängsvägen 134, Danderyd
Tid för evenemanget: Från kl 16.00
Kort beskrivning av evenemanget:
Vi kommer att vara på plats från ca 16.00, vi kommer att ta med oss många olika (nya!) spännande brygder. Bryggare kommer att vara på plats och svara på alla kluriga frågor som gästerna har. Vi tillämpar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer – det är viktigt
Väl mött!
Bryggeri: Hop Notch Brewing
Adress: Bryggeripuben Syrran & Jag, Östra Kasernvägen 7A
Tid för evenemanget: 11:00-20:00
Kort beskrivning av evenemanget: Premiär för HopSeven IPA. Ny öl på fat med hypade humlen Idaho-7.
Bryggeri: Nya Carnegiebryggeriet
Adress: Ljusslingan 15 – 17, Stockholm.
Tid: kl 15 – 23
Kort beskrivning: Vi firar ölets dag med gratis guidade rundturer i bryggeriet, DJs på vår stora uteservering, Barbecue och premiär av helt nya brygder. Vi kommer dessutom lotta ut fem bryggkit med vår egen 100W IPA!
Bryggeri: Smakverkstan Bryggeri
Adress: Rimmargatan 16, Bromma
Tid för evenemanget: 12:00 – 22:00
Kort beskrivning av evenemanget: Bordsbokning till puben via hemsidan och visningar i bryggeriet med en halvtimmes mellanrum.
Bar: Restaurang Waza
Adress: Wallingatan 328, Stockholm.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Välkommen till oss på Waza Restaurang & Bryggeri för att fira ÖLETS DAG! Under dagen kan du prova på 5 st av våra WAZA-bryggda craftbeer för endast 99 kronor.  Du kan också köpa vårt hembryggarkit ”Cascade Smash IPA” med 10% rabatt och få en låda flaskor (33 cl) på köpet.
För dig som vill äta erbjuder vi 30% på maten.  Önskar du boka bord gör du det enklast på telnr 08-23 00 30 eller info@waxarestaurang.se. Guidad visning av vårt mikrobryggeri. Visningstider: kl 16:00, kl 17:00, kl 21:00, kl 22:00 (max antal personer per visning enligt gällande restriktioner) Vid baren kommer det att finnas en lista där man kan skriva upp sig på en ti Dagen till ära har vi bryggt en öl, vilken får du veta någon dag innan på Wazas Facebooksida.
Bar: The Bishops Arms Bellmansgatan Stockholm
Adress: Bellmansgatan 12, Stockholm.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Gamla Stan Stockholm
Adress: Tyska Brinken 36, Stockholm
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms S.t Eriksgatan Stockholm.
Adress: S:t Eriksgatan 115, Stockholm
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Sundbyberg.
Adress: Landsvägen 49, Sundbyberg.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bar: The Bishops Arms Vasagatan Stockholm.
Adress: Vasagatan 7, Stockholm.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.
Bryggeri: Waxholms Bryggeri
Adress: Östra Kasernvägen, 18541 Vaxholm
Tid för evenemanget: kl.11:00-15:00
Kort beskrivning av evenemanget: Köp öl direkt från bryggeriet. Premiär för vår nya folköl direkt från lastkajen.

 

Södermanland

Bryggeri: Eskilstuna Ölkultur

Adress: Faktorigatan 1, Eskilstuna.
Tid för evenemanget:  12:00-22:30.
Kort beskrivning av evenemanget: Mat och dryck i restaurangen. Guidade turer varje hel-timme (mellan kl 13-16). Magnus Eriksson från Sveriges Mästerkock är i köket och serverar kvällens special ”Heta vietnamesiska kycklingvingar smaksatta med ingefära, chili och lime”. Besökaren kommer att bjudas på bryggerivisning av våra kunniga bryggeriambassadör. Eskilstuna Ölkulturs grundare och öllegendarer Arto & Anders är på plats och ger besökare möjlighet att prova kommande lanseringar (Eskilstuna West Coast IPA, Eskilstuna India Lager, Eskilstuna Porter & Eskilstuna Hallon).  Dagen till ära blir det även premiär för ölet Eskilstuna New England IPA och gårdsförsäljning av merchandise och våra populära folköl. Ingen förhandsanmälan, bara att komma, på varje visning tar vi emot så många som folkhälsomyndighetens regler tillåter.

Bryggeri: Bryggeri Stenstugan
Adress: Stenstugan Lyckan, 61196 Jönåker
Tid för evenemanget: 11.00 – 17.00
Kort beskrivning av evenemanget: Visning av verksamheten, livebryggning och provsmakning mm.

Bryggeri/Bar: Gamla Brygghuset/Nils Oscar
Adress: Fruängsgatan 2, 611 31 Nyköping
Tid för evenemanget: 12-22.
Ort beskrivning av evenemanget: Trevlig dag med goda öl på både tap och flaska, härlig BBQ från vår smoker.

Bryggeri: Nyköping Brewing Company
Adress: Kungsgatan 30, Nyköping.
Tid för evenemanget: 16.00-23.00.
Kort beskrivning av evenemanget: Vi har öppet som vanligt under Ölets Dag. Vi har en mängd av våra egna öl på fat och matmenyn hittar ni på www.nykopingbrewing.se.

Bar: Sommarpuben vid Slussvaktaren
Adress:  Kanonholmen, Eskilstuna:
Tid för evenemanget: Vi har öppet från 12:00-22:30.
Kort beskrivning av evenemanget: Fira ölets dag med svensk hantverksöl! Dagen till ära blir det TTO med Nynäshamns Ångbryggeri och från kl 14:00 serverar vi självrunnen Pickla Pils, så kallad Bayerische Anstich. Det betyder att vi helt enkelt slår i en tapp i en tunna Pickla från Nynäshamn och låter ölen flöda direkt ur tunnan utan tillsatt kolsyra eller någon fatanläggning.

Bar: The Bishops Arms Eskilstuna.
Adress: Nybrogatan 1, Eskilstuna.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Strängnäs
Adress: Gyllenhjelmsgatan 20, Strängnäs
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

 

Uppland

Bryggeri: BeerMonkey
Adress: Centralvägen 19, Knivsta
Tid: 15-22
Kort beskrivning av evenemanget: Hantverksöl i egna kranar och om vädret tillåter kommer Rowdy Bunch Brewery livebrygga på vår uteservering.

Bryggeri: Bryggeriet Ångkvarn
Adress: Östra Ågatan 59, Uppsala
Tid för evenemanget: Från kl 1500
Kort beskrivning av evenemanget: Bryggeripuben hålls öppen med mat och öl på menyn. Tre nya öl på tapp: Sjuhelvetesale, Gårdssaison och CRC session porter

Bar: The Bishops Arms Uppsala
Adress: Bäverns Gränd 17, Uppsala.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

Värmland

Bar: Carlstad Ölhall
Adress: Järnvägsgatan 1, Karlstad.
Tid för evenemanget: 15-sent.
Kort beskrivning av evenemanget: Stort utbud av lokala öl på fat.

Bryggeri: Gammelbacka Bryggeri.
Adress: Gammelbackavägen 6, Karlskoga.
Tid för evenemanget: 16.00-22.00
Kort beskrivning av evenemanget: Tapparna är fyllda med öl och det kommer att finnas ölrökta och ölglazade kampen med tillbehör för den som är hungrig.

Bryggeri: Good Guys Brew.
Adress: Tynäsvägen 10, 65216, Karlstad
Tid för evenemanget: 11.30-23.00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi kommer att ha öppet i både bryggeriet och bryggpub från 11.30-23.00. Snacka med vår bryggare, drick goda öl och käka fantastisk pizza. Allt tillsammans med djs och livemusik.

Bryggeri: Karlskoga Bryggeri
Adress: Fabriksgatan 8.
Tid för evenemanget: 17-22.
Kort beskrivning av evenemanget: Vi har 7st egna öl på tapparna. Öppet för drop-in och bokningar. Mer info på www.karlskogabryggeri.se.

Arrangör: Otto Lundell
Adress: utanför Lägerskolan Elovsbyn, Långserud, Säffle.
Tid för evenemanget: 18.00.
Kort beskrivning av evenemanget: I Lönnskog finns det ännu inget bryggeri att fira på ännu men för fjärde året arrangeras en ölprovning under ledning av Otto Lundell. Årets tema är brittisk öl. Otto kommer att berätta om ölets tillverkning och varför det smakar som det gör, men framförallt kommer han berätta om dess spännande och underhållande historia. Naturligtvis kommer vi att prova många sorter för att illustrera doft och smak på de olika öltyperna.
För mer information kontakta: Otto Lundell 0708-12 58 02 eller porterpedagog@gmail.com

Bar: The Bishops Arms Karlstad
Adress: Kungsgatan 22, Karlstad.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

Västerbotten

Bar: The Bishops Arms Skellefteå
Adress: Torget 6, Skellefteå.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Umeå
Adress: Renmarkstorget 8, Umeå.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

 

Västernorrland

Bar: The Bishops Arms Sundsvall
Adress: Bankgatan 11, Sundsvall.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

 

Västmanland

Bryggeri/Bar: Bryggerikrogen i Nora, granne med Apex.
Adress: Prästgatan 42, 71331 Nora
Tid för evenemanget: Öppet 16-sent
Kort beskrivning av evenemanget: Vi serverar massor av god svensk öl, mestadels från Apex därifrån har vi cirka 35 sorter samt att vi självklart har öl från Nora Brygghus.

Bar: The Bishops Arms Köping
Adress: Stora Gatan 10, Köping.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Västerås
Adress: Stora Torget, Västerås.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

 

Västra Götaland

Bryggeri: BarlindBeer

Adress: Strandsjövägen 9, Bohus-Björkö
Tid för evenemanget: 12-17
Beskrivning av evenemanget: Öppet hus i bryggeriet på ishuskajen på Björkö. Folköl kommer att säljas både på burk och growler. Om vädret tillåter kan ni pröva på att paddla flottöl, en flotte byggd av tomma ölfat. Röd Express från Göteborg tar er ut i skärgården.

Bryggeri/Bar: Bustad Brewing Co.
Adress: Älgvägen 2B, 53153 Lidköping
Tid för evenemanget: 16-23
Kort beskrivning av evenemanget: Bryggeripuben är öppen och där serveras öl från det egna bryggeriet samt mat.

Bryggeri: Dugges Bryggeri
Adress: Östra Björrödsvägen 12
SE-438 93 Landvetter
Tid för evenemanget:11-16.
Kort beskrivning av evenemanget: Häng med på en rundtur genom bryggeriet och lär dig mer om Dugges. Försäljning av folköl och ekfat.

Bryggeri/Restaurang: Fire and Mash
Adress: Storegårdsvägen 20, Töllsjö
Tid för evenemanget: 21/7 kl 18:00
Kort beskrivning av evenemanget: Folkölsprovning med öl från Göteborg och burgare och andra rätter från grillen. Provningen bokas på info@storegardensbryggeri.se

Bryggeri: Grästorps/Lilla Edet Bryggeri
Adress: Edsgatan 7
Tid för evenemanget:15:00-18:00
Kort beskrivning av evenemanget: Självklart firar vi Ölets Dag!! Välkomna att besöka oss! I puben serveras lättare pubmat och rykande färska öl. I mån av tid sker kortare visningar i bryggeriet!!!

Bryggeri: Majornas Bryggeri
Adress: Karl Johansgatan 88, 414 55 Göteborg
Tid för evenemanget: 16.00 – 21.00
Kort beskrivning av evenemanget: Smakprovsbrickor till försäljning dagen till ära bestående av tre öl parade med tre mumsbitar, löpande visning av bryggeriet av bryggare som är på plats. I övrigt är bryggeripuben öppen som vanligt.

Bryggeri: Nya Victoria
Adress: Mossvägen 13, 521 30 Falköping
Tid för evenemanget: 13.00 – 18.00
Kort beskrivning av evenemanget: Öppet hus med rundvandringar varje hel timma. Rundvandringen kostar ingenting och det finns möjlighet att köpa en provningsbricka med vårt utbud av folköl, lättöl och läsk. Även försäljning av t-shirts, glas och andra schyssta Nya Victoria-prylar samt givetvis folköl, lättöl och läsk att köpa med hem.

Bryggeri: Oceanbryggeriet:
Adress: Ragnar Thorngrens Gata 12, Mölndal.
Tid för evenemanget: 7.30–15.00.
Kort beskrivning av evenemanget: Vi firar genom att erbjuda två glas för 100 kronor. Vi har 50 cl, 40 cl och 40 cl med fot.
Köper man en låda öl och två glas så får man en Ocean kapsylöppnare på köpet.
Den perfekta semesterölen har vi i butiken med sorterna APA, Rio Pale Ale och IPA. 24 stycken för endast 275 kronor.

Bryggeri/bar: Odd Island Brewing
Län: Västra Götaland
Adress: Elementvägen 2, Lindome (pendeln går hela vägen från Gbg eller Kba)
Tid för evenemanget: 11 – 22
Kort beskrivning av evenemanget:
Kom och njut av Odd Islands drycker – smakprover eller stora glas – det väljer man själv dagen till ära. Glasen kan man även köpa med sig om man vill.
Till detta kommer en lokal foodtruck servera något vällagat som passar perfekt till öl.
Vill man kika in i produktionen går det utmärkt att göra det i små grupper. Man anmäler sig i baren.

Bryggeri: Poppels Bryggeri AB

Adress: Kanalstråket 5, Jonsered
Tid för evenemanget: 16.00 – 23.00

Kort beskrivning av evenemanget: Vår restaurang Poppels Öl & Mat som ligger i anslutning till bryggeriet håller öppet och erbjuder spännande mat och öl kombinationer.

Bar: The Bishops Arms Järntorget, Göteborg
Adress: Järntorget 6, Göteborg.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Park Avenue, Göteborg
Adress: Kungsportsavenyn 36, Göteborg.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Plaza Göteborg
Adress: Västra Hamngatan 3, Göteborg.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Skövde.
Adress: Hertig Johans Torg 4, Skövde.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Trollhättan
Adress: Kungsgatan 13, Trollhättan.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bryggeri: Torrskogs Källarbryggeri
Adress: Torrskogs Prästgård, Bengtsfors.
Tid för evenemanget: Kl 14-20.
Kort beskrivning av evenemanget: Öppet hus med möjlighet att provsmaka.
Dalslands foodtruck finns på plats och serverar hamburgare.

Bryggeri/Bar: Wifetrap Brewery
Adress: Stora Vägen 29, Fristad.
Tid för evenemanget: 15.00-19.00
Kort beskrivning av evenemanget: Vi öppnar upp för folkölsutlämning och mini-taproom.
Vi kommer erbjuda en smakbricka med fem olika öl för 130 kronor och vi kommer erbjuda någon typ av enklare mat som vi serverar ihop med vår folköls IPA för typ 175 kronor.

 

 

Ångermanland

Bar: The Bishops Arms Örnsköldsvik
Adress: Hotellgatan 9, Örnsköldsvik.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

 

 

Östergötland

Bryggeri: Centralbryggeriet
Adress: Ågatan 27 Linköping.
Tid för evenemanget: 16.30-19.30.
Kort beskrivning av evenemanget: Viktor Hansen från Centralbryggeriet gästar Bishop Arms i Linköping och har med sig 3 olika färskt fyllda ölfat samt lite trevlig sommarmerch till försäljning. Kom förbi på skönt snack och god öl!

Bar: The Bishops Arms Linköping
Adress: Ågatan 27, Linköping
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bar: The Bishops Arms Norrköping
Adress: Tyska Torget 2A, Norrköping.
Tid för evenemanget: Hela dagen.
Kort beskrivning av evenemanget: Under Ölets Dag 2021 kommer Bishops Arms att sälja ett ölpaket med tre spännande svenska öl. Det blir öl från Dugges, Jämtlands Bryggeri och Oppigårds. Till paketet tas det också fram information om ölen och bryggerierna. Dessutom kommer de olika barerna att ha öl från lokala bryggerier.

Bryggeri: Vreta Kloster Bryggeri
Adress: Blåsvädersgatan 7, Ljungsbro
Tid för evenemanget: 14.00-19.00
Kort beskrivning av evenemanget: På ölets dag håller vi öppet i vårt taproom. Kom och pröva upp till 8 av våra öl, träffa vår bryggare och snacka öl. Finns även lättare tilltugg att köpa.