Unik paviljong på temat jämlikhet byggs av 4000 returbackar i Helsingborg till sommaren

«

På utställningen H22 i Helsingborg lyfts morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Utställningen med temat cirkularitet äger rum den 30 maj – 3 juli innehåller bland annat skapandet av det hållbara promenadstråket People’s Walk i Oceanhamnen uppbyggt på jämlika principer med en spektakulär paviljong, People’s Voice.

Arkitektstudenter på Lunds tekniska högskola (LTH) har tävlat om ett vinnande paviljongförslag. Uppdraget var att studenterna skulle rita förslag på en tillfällig paviljong med fokus på jämlikhet, hållbarhet och återbruk utifrån förbestämda kriterier och nyckelorden jämlikhet, dialog, återbruk och välkomnande.

 

Vi har ställt tre snabba frågor om projektet till Andrée Olsson Lilja, Landskapsarkitekt på Stadsförvaltningen i Helsingborg.

 

Ett spännande projekt i samband med H22 i Oceanhamnen är arkitekttävlingen People’s Voice. Det vinnande förslaget är en paviljong uppbyggd av 4000 returbackar. Berätta.
Temat är ju cirkularitet. Returbackar är essensen av återbruk: glasflaskorna är klimatsmarta och går att återanvända gång på gång, medan de röda backarna utgör en tydlig symbol för återbruk som gemene man direkt kan känna igen sig i. Därmed är studenternas förslag inte enbart återbrukningsbart; studenternas förslag uppmanar även samtliga mässbesökare till att återbruka mera. Ett budskap som juryn framhöll som genialt. Utöver det tydliga budskapet så anser juryn att de vinnande studenterna har lyckats få till ett expressivt och tilltalande formspråk, som kommer till att sticka ut på H22.

 

Vad symboliserar bygget?
Jämlikhet för alla är det övergripande budskapet för People’s Walk men bygget symboliserar återbruk. Det vinnande studentförslaget är även en vink till den gamla hamnmiljön som paviljongen står placerad i: Under H22 skall mässbesökarna kunna lämna budskap i returflaskor, budskap som blästras in i marksten på plats under H22. Dessa markstenar med inblästrade budskap kommer sedan utgöra det framtida golvet på platsen. Därmed blir det som om mässbesökarna skickar flaskpost till framtiden.

 

Vad ska besökaren få med sig?
Vår förhoppning är att besökarna skall imponeras av studenternas visuellt slående förslag som lockar till engagemang kring varför jämlikhet är så viktigt, samt att besökarna skall ta med sig budskapet om cirkularitet hem, och återvinna mera!

»