Webbinarium – 15 år av framgångsrikt hälsofrämjande arbete med unga

«

15 år av framgångsrikt hälsofrämjande arbete med unga – Vad har Prata om Alkohol gjort genom åren och vad händer härnäst?

Välkommen på frukostwebbinarium om Prata om Alkohol – en satsning från SVL och Sveriges Bryggerier som möjliggjort 15 år av hälsofrämjande arbete med unga. Temat för webbinariet är att berätta mer om satsningen och vilka viktiga uppgifter som vi kommer att prioritera framöver.

Prata Om Alkohol som startades 2006 fokuserar på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Indikationer på att Prata om Alkohol har bidragit i arbetet med att få ungdomar att välja bort alkohol och senarelägga en eventuell alkoholdebut (siffror från CAN 2021):

  • Jämfört med 2006 ligger nu svenska ungdomars alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer.
  • Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har sjunkit från 69 % (2006) till 36 % (2021).
  • Alkoholdebuten har gradvis skjutits uppåt i åldrarna. Idag har bara 13 % av Sveriges niondeklassare testat alkohol före 14 års ålder, jämfört med 32 % när Prata om Alkohol startades 2006.
  • Andelen ungdomar som ses som högkonsumenter av alkohol har minskat med 9 % sedan 2006.
  • Prata om Alkohols metodmaterial är sedan 2017 vetenskapligt utvärderat av forskare knutna till Karolinska Institutet.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Finland (inklusive Färöarna), Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Välkommen till ett innehållsrikt och insiktsfullt webbinarium!

Föreläsare:
Anna Nygren, elevhälsoexpert på Prata om Alkohol
Per Hazelius, projektledare på Prata om Alkohol

Datum: 25 maj
Tid: 8.30-9.30
Klicka här för att anmäla dig

»