AGM-utbildningar hösten 2022

«

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Vid utbildningen får du en genomgång av det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. Här diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken. Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos aktörerna i branschen och bidra till ökat ansvarskännande.

För medlemmar i Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria. AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar mot en kursavgift.

 

Hösten 2022 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

  • Grundkurs 23 sep och 11 nov.
  • Sociala medier 30 sep och 18 nov.

Välkommen med din anmälan som görs via AGM:s hemsida.

»