Debatt: ”Fel att Systembolaget driver näringspolitik”

«

Systembolaget bör inte på eget initiativ försämra bryggeribranschens marginaler. Det skriver Anna-Karin Fondberg, Sveriges Bryggerier, i en slutreplik.

Systembolaget vill komma åt smuggling och överdriven gränshandel av alkohol genom sänkt pris på lageröl (se Systembolagets replik den 30/11). Det är bra och något som Sveriges Bryggerier drivit under många år.

Grundfrågan är dock hur priset ska regleras. Genom att Systembolaget på eget bevåg försämrar näringens marginaler, eller genom av riksdagen beslutade skatter? Där önskar vi ett förtydligande från regeringen.

Vi menar att Systembolaget inte har i uppdrag att stoppa smugglingen eller att konkurrera med utländska marknader på den svenska bryggerinäringens bekostnad. I stället borde de, liksom Sveriges Bryggerier, uppmana regeringen att se över skatten på alkohol, så att Sverige har priser som kan konkurrera med våra grannländer.

I sin replik tar Systembolaget upp det faktum att det är olika priser i Tyskland och Sverige och anmärker på att bryggerierna säljer öl till andra priser utomlands. Det är ett välkänt faktum att marknader med stora skillnader i skatter och olika aktörer skapar olika marknadsförutsättningar. Detta är helt naturligt och är upp till varje bryggeri att förhålla sig till. Den tyska gränshandeln är en legal marknadsplats med en stor andel svenska kunder som gärna köper svensk öl med tysk skatt.

Sveriges Bryggerier står, precis som tre av fyra svenskar, bakom Systembolagets ensamrätt och vill bevara den kontrollerade försäljningen av alkohol. En ökad smuggling och gränshandel hotar på sikt Systembolagets legitimitet. Vill man minska smuggling och gränshandel samt förbättra folkhälsan och stärka detaljhandelsmonopolet, då är det en god idé att sänka skatten. Så enkelt är det.

Anna-Karin Fondberg
vd på Sveriges Bryggerier

Länk till originalinlägget (bakom betalvägg): https://www.svd.se/sank-skatten-pa-ol-och-radda-systembolaget

»