Sänk skatten på öl och rädda Systembolaget

«

Sveriges Bryggerier kommenterar idag Systembolagets förslag på budgetöl i Svenska Dagbladet (Betalvägg)
Läs hela debattinlägget nedan:

Smuggling och gränshandel är ett stort problem. Men Systembolagets förslag på en budgetöl för 6,90 kr för att komma åt smugglingen är en tankevurpa som riskerar att underminera Systembolaget självt. Vill Sverige på allvar ta upp kampen mot smugglingen bör istället regeringen ta mod till sig och se över skatterna. Det är fel att ett statligt bolag som Systembolaget försöker kompensera för en felaktig skattepolitik genom att prisdumpa en enskild produkt, det skriver Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

Svensk alkoholpolitik är under stort tryck och ifrågasätts från flera håll. Förutom budgetölen ligger förslag på riksdagsnivå gällande söndagsöppet på Systembolaget, gårdsförsäljning, försäljning av öl och vin i livsmedelsbutik och differentierade skatteupplägg. Förslagen ska ses mot en bakgrund av att svensk alkoholmarknad har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Vi har en stadigt sjunkande alkoholkonsumtion och vi dricker inte längre på samma destruktiva sätt. Och det mest glädjande av allt: ungdomar dricker mindre alkohol än någonsin, något som är en internationell trend i många delar av världen. Svenskarna köper mer öl, vin och sprit via e-handel än någonsin och svenskars dryckesvanor ser idag mer ut som övriga européers. Allt eftersom omvärlden och svenskarna förändras, desto mer behöver den svenska modellen förklaras.

Systembolaget har med sitt budgetöl adresserat en viktig fråga. Att sänka priset på öl, som i stor utsträckning handlas utanför Systembolaget, är i sig en bra idé. Alkoholsmuggling och omfattande gränshandel är ett stort problem som Sveriges Bryggerier länge försökt uppmärksamma. Smugglingen är en kriminell verksamhet som använder samma hänsynslösa nätverk och personer som smugglar både narkotika och människor och eldar på gängkriminaliteten. Detta bidrar till Sveriges redan svåra utmaningar med brottslighet och otrygghet. Smugglingen göder den kriminella ekonomin med hundratals miljoner kronor per år.

Men förslaget har två stora problem. Dels underminerar Systembolaget sitt ansvar för den restriktiva alkoholpolitiken. Dels innebär det en prisdumpning och ett dråpslag mot svensk bryggerinäring. Av det föreslagna priset på 6,90 kr, försvinner 4,71 kr i skatt och moms på en 33cl-burk om alkoholhalten är 5%. Och då är ännu inte Systembolagets fasta och rörliga avgifter pålagda. Istället borde regeringen se till hela bilden och se över nuvarande skattepolitik i relation till hur alkoholområdet förändrats.

Smuggling och gränshandel, som leder till att allt mindre öl säljs på Systembolaget, hotar också detaljhandelsmonopolets legitimitet. Redan idag ligger Systembolagets andel av inhemsk försäljning på för låga nivåer. Enligt CAN står Systembolaget för endast 65 procent av försäljningen. Minst 20 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion kommer från smuggling, egeninförsel och egentillverkning. Vi närmar oss en gräns för var man trovärdigt kan hävda att Sverige har ett monopol. Och då har vi inte ens tagit med e-handeln som sakta men säkert ökar och som per definition inte bryr sig om gränsövergångar.

Sveriges Bryggerier stöttar det detaljhandelsmonopol vi har idag. Systembolaget är en transparent och pålitlig kund som varit högst delaktig i utvecklingen av det stora ölintresset. För oss är det också viktigt att våra produkter säljs med ansvar under reglerade former. Men för att kunna försvara detaljhandelsmonopolet även i framtiden anser vi att Systembolaget måste ges möjlighet att öka sin andel av konsumerad alkohol i Sverige. En större andel av ölen måste komma från Systembolaget – inte från bakluckor på bilar i mörka gränder. Det skulle gagna både folkhälsa och brottsbekämpning – och öka skatteintäkterna.

Detta blir dock väldigt svårt när Danmark och Tyskland har en väsentligt lägre skatt på öl än Sverige. En svensktillverkad köps för ca 3 kronor i Tyskland. Detta är elefanten i rummet. Vi vet. Men det är faktiskt inte svårare än så: sänkt skatt på öl har både kriminalpolitiska och socialpolitiska fördelar. Det är det effektivaste sättet att minska smugglingen med allt vad den för med sig för elände. Och minskad smuggling medför i sin tur att Systembolaget ökar sin andel av alkohol som säljs i Sverige och på så sätt stärker sin legitimitet. Det tycker vi är ansvarsfull alkoholpolitik.

Vi inser att alkoholpolitiken inte är något som förändras i en handvändning. Men menar man allvar med att värna alkoholmonopolet måste ansvariga politiker vara beredda att släppa gårdagens lösningar för dagens problem. Nu har vi ett gynnsamt läge med låg alkoholkonsumtion bland unga och generellt förändrade konsumtionsmönster. Låt oss säkra att också framtida generationer får en sund attityd till alkohol.

Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier

»