Kasta inte flaskan!

«

Det råder akut brist på glasflaskor och vi behöver din hjälp nu – kasta inte returflaskan i glasiglon!  Panta den i din butik så kan den användas upp till 40 gånger till. Bra för både miljön och plånboken.

 

Efterfrågan på glasflaskor har ökat under lång tid och producenter av glasflaskor hinner inte med. Flaskbristen är en effekt av en två år lång pandemi samt kriget i Ukraina, eftersom både Ryssland och Ukraina är stora glasproducenter. Bristen på flaskor förvärras då det dessutom av misstag slängs miljontals returflaskor i glasåtervinningen som i stället för att återanvändas efter tvättning hamnar i produktionskön hos de överbelastade glasbruken. Samtidigt innebär det en onödig påfrestning på miljön.

– Många tror att de köpt engångsglas och slänger flaskorna i glasigloos. Det innebär att miljontals flaskor som skulle kunna återanvändas hamnar fel. En returglasflaska fylls i snitt 40 gånger innan den skrotas och blir till nytt glas, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

 

Totalt säljs drygt 32 miljoner liter öl, vatten och läsk på returglasflaska varje år. I Sverige har vi två unika retursystem för glasflaskor, dels det som gäller 33 cl glasflaskan som finns i en röd back, dels i en 50 cl-flaska som finns i en blå back. Returglassystemen är mer än 100 år gamla.  Placerade i sina backar är returglasflaskorna lätta att känna igen, men när de packats upp på hyllan kan det vara svårare.

 

Svinnet är tyvärr stort för 50 cl flaskan och varje år tillförs mellan sju och nio miljoner nya flaskor till retursystemet. Totalt handlar det om 25 % flaskor som slängs i stället för att återanvändas. Svinnet är som allra störst för flaskor som inhandlas på Systembolaget – hela 86 %.

– Det är framför allt 50 cl returglasflaskor som köps i singelförpackningar där man missar pantsymbolen och kanske inte heller noterar att man betalar pant vid inköpstillfället. Intresset för returglas har ökat, fler och fler människor vill värna om miljön och våra resurser.  Vi vädjar därför till alla som konsumerar läsk eller öl att fortsätt välja returglas men att hantera förpackningen rätt. Titta efter symbolen på etiketten, panta och fortsätt värna om miljön, fortsätter Anna-Karin Fondberg.

 

Under sommaren ligger försäljningen av dryck drygt 30% över årssnittet. Se till att lämna in dina returglasflaskor nu så hinner vi tvätta och fylla på dem under sommaren.

 

Så här gör du för att värna om miljön och hantera förpackningen på rätt sätt

  • Returglas (pantflaskor), pantas i butik. Tyvärr är det många mindre butiker som inte längre hanterar retursystem, men de större tar emot. Titta på flaskan och se om den har en pantsymbol.
  • Engångsglas – sorteras i färgat eller ofärgat glas och lämnas till återvinning (glasigloos)

 

För mer information, kontakta:

Erika Danckwardt-Lilleström, kommunikation och samhällskontakt, Sveriges Bryggerier
Erika.d-l@sverigesbryggerier.se, 070-983 95 63

»