Lärare gillar Prata om Alkohols skolmaterial

«

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten:

  • 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan.
  • 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut
  • 92 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol
  • 96 % anser att Prata om Alkohols material kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan

 

Läs hela utvärderingen här

 

 

Mer om Prata om Alkohol

Prata om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial utformat för att uppmuntra och vägleda skolpersonal i arbetet inom alkoholfrågan. Materialet har sedan starten 2006 beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor och 93 procent av alla användare skulle rekommendera materialet vidare till sina kollegor. Målet är i första hand att skjuta upp alkoholdebuten och att bidra till sunda attityder och värderingar kring alkohol bland unga.

 

Prata Om Alkohol är ett initiativ av branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier för att främja en alkoholfri ungdom.

https://prataomalkohol.se

»