Sveriges Bryggerier erbjuder stipendium för att öka kompetensen i branschen

«

Svensk bryggerinäring växer och idag finns över 400 aktiva bryggerier i Sverige. Ökad kompetens är en viktig faktor för fortsatt positiv utveckling. Sveriges Bryggerier erbjuder nu möjligheten att söka två olika utbildningsstipendier genom stiftelsen Franz Heiss.

  • Stora Franz Heiss-stipendiet, 50 000 kr – exklusivt för anställda vid Sveriges Bryggeriers medlemsföretag.
  • Lilla Franz Heiss-stipendiet, 25 000 kr – öppet även för medarbetare hos övriga bryggerier samt kandidater som ännu inte är verksamma inom bryggeribranschen.

Utbildningsstipendierna finansieras genom Franz Heiss fond som startades 1937. Sedan 2022 delas stipendierna ut två gånger per år. Tidigare stipendiater har framför allt varit intresserade av de bryggeritekniska utbildningarna som erbjuds på yrkeshögskolorna i Ludvika, Campus Nynäshamn och Kristianstad. Det finns även stipendiater som studerat utomlands eller valt att fördjupa sina kunskaper kring exempelvis softdrinks- och blanddrycksproduktion, ekologisk öl, mikrobiologi, glutenfri öl samt humleodling. Stipendiemöjligheten omfattar samtliga dryckeskategorier inom bryggerinäringen såsom öl, cider, läsk, vatten och övriga bryggeriprodukter.

– Vår omvärld förändrar sig fort, liksom tekniken och preferenser hos kunder och konsumenter. Det känns viktigt att vi fortsätter att ligga i framkant. Därför vill vi satsa på att stimulera och möjliggöra kompetensutveckling inom branschen, berättar Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

 

Sista ansökningsdag är den 1 juni 

 

Franz Heiss fond
Franz Heiss d.ä. föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bl a delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss fond bildades 1937, 39 år efter hans död. Det var hans son, Franz Paul d.y. som också var bryggare, som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.

»