Minskad klimatpåverkan inom dryckesbranschen

«

Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare.  Tillsammans står dessa för närmare 84 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 80 procent. 2020 var ett omskakande år på grund av pandemin, med stora utmaningar i hela kedjan från odling, produktion, logistik till försäljning och fram till slutkunden.

Nytt för i år är att DKI i samverkan har satt upp fyra övergripande mål fram till 2030:

  • 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  • 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
  • 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
  • En strategi för mätbar primärproduktion och odling

– Resultaten i årets rapport visar på steg i rätt riktning. Vår klimatpåverkan per liter dryck är låg och har minskat sedan första rapporteringen för verksamhetsåret 2018, säger Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier.

Vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir vet vi ännu inte, men både företag och beslutsfattare i Sverige, EU och globalt pratar om en grön omstart. Det gör även deltagarna i DKI.

Läs rapporten här: DKI-rapport 2020_svenska

»