Vad händer med den svenska alkohollagstiftningen – hjälper eller stjälper?

«

Nu finns filmmaterialet från webbinariet som anordnades av Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL den 8 oktober tillgängligt. I webbinariet berättar Alkoholgranskningsmannen, AGM, om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer.

 

Hur påverkas den svenska dryckesnäringens möjligheter att agera och konkurrera när den svenska marknaden inte är en isolerad ö?
I takt med medielandskapets förändring och den digitala handelns utveckling är det inte bara svenska företag som pratar till svenska konsumenter. I praktiken kan hela världens producenter kommunicera och marknadsföra sig i Sverige. Vad blir då konsekvenserna för den svenska näringen, men också de svenska konsumenterna, när lagstiftningen stramas åt – hjälper den eller stjälper den?

 

I webbinariet redogör Alkoholgranskningsmannen, Mattias Grundström, för frågan tillsammans med Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering, samt Johan Larsson, VD för Mackmyra. Se webbinariet här.

»