Produktutveckling och hälsotrend lyfter bryggeribranschen

«

Bryggeribranschen kämpar på i lågkonjunkturen. Siffror från Delfi visar att bryggeriernas totala försäljning backade med 0,5% under 2023. Tillväxten i branschen drivs av energi- och funktionsdrycker, sockerfri läsk samt alkoholfri öl. Medan folköl, lättöl och vatten drabbats av vikande försäljningssiffror.

 

Idag arbetar cirka 5 000 personer inom bryggerinäringen i landet och här finns en enorm bredd. Allt från småskaliga familjeföretag till stora, internationella bolag. Den svenska bryggerinäringen omsätter idag 21 miljarder kr. Tillväxten drivs, enligt senaste bryggerirapporten, av en hälsotrend där sockerfri läsk och alkoholfri öl ökar. Bryggerirapporten visar också att 80 procent av ölen och 95 procent av cidern på Systembolaget är tillverkade i Sverige.

 

Nu visar preliminära siffror för 2023 från Delfi en total nedgång på 0,5 procent för bryggerinäringen, men stora variationer i olika segment. Trots en blygsam volymnedgång brottas bryggerinäringen, liksom många andra näringar, med höga kostnadsökningar och därmed en väsentligt lägre lönsamhetsutveckling.

– De senaste åren har vi sett en dramatisk kostnadsökning på flera fronter vilket drabbar både konsumenternas köpkraft och vår intjäningsförmåga. Det har slagit hårt ekonomiskt mot bryggeribolagen. Även om det är marginella volymminskningar är tappet i kronor och ören väldigt stora, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier.


Tufft för hotell- och restauranger

Sett till bryggerinäringens försäljningskanaler ökade bryggeriernas försäljning på Systembolaget något (+0,3%). I dagligvaruhandeln ser vi ett mindre tapp (-0,2%). Tuffast är det för hotell- och restaurangsegmentet där bryggeriförsäljningen backade med 3,1%.

 

Produktutveckling möter en växande hälsotrend

En tydlig hälsotrend skapar tillväxt i branschen. På produktnivå står energidrycker för den starkaste utvecklingen (+12,8%) och sockerfri läsk (+4,1%). Alkoholfri öl fortsätter också att öka (+2,1%).

– Den pågående hälsotrenden har mötts upp av en omfattande produktutveckling från branschens sida. Mycket av den pågående tillväxten leds av energi- och funktionsdrycker, sockerfri läsk samt alkoholfri öl, säger Anna-Karin Fondberg.

Även starköl (dvs öl >4,5 vol%) ökar något (+0,5%). Cider och blanddryck har också haft en stark utveckling och ökar med +1,2% respektive 0,6%.

En kall och regnig sommar i kombination med lågkonjunkturen har påverkat försäljningen av vatten hårt. Här ser vi ett tapp på 5,2%. Främst tappar försäljningen av stilla vatten (-15,8%), men även kolsyrat vatten backar i försäljning med 3,9%.

»