Sveriges Bryggerier kommenterar förslag om gårdsförsäljning

«

I det förslag om gårdsförsäljning som idag har presenterats av regeringen föreslås att alkoholhaltiga drycker ska kunna säljas i begränsad mängd av mindre bryggerier, destillerier och vingårdar till besökare. Regeringen bedömer att reformen kan genomföras samtidigt som Systembolagets ställning kan bibehållas. Utgångspunkten i reformen är att gårdsförsäljning stöttar svensk besöksnäring och inte alkoholproduktion. Sveriges Bryggerier anser att nuvarande förslag riskerar att endast få marginellt genomslag för svensk besöksnäring eftersom större delen av bryggerinäringen enligt förslaget blir exkluderade på grund av storlek.

 

– Om det är besöksnäringen som står i fokus så borde det inte spela någon roll hur stor produktionen är. Även större bryggerier, som på flera sätt redan i dag är en etablerad och uppskattad del av besöksnäringen, borde kunna få möjlighet att sälja sina produkter till sina besökare. Vi noterade också att den av utredningen föreslagna årliga produktionsvolymsbegränsningen av öl och cider om 500 000 liter i regeringens förslag nu sänkts till 400 000 liter. En ren diskriminering inom besöksnäringen på grundval av hur stor produktionsvolymen är framstår som ologisk om målet är att främja svensk besöksnäring, säger Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier.

 

För Sveriges Bryggerier är det centralt att gårdsförsäljning inte utgör ett hot mot Systembolaget. Det gäller även det sortiment som erbjuder lokala och småskaliga produkter, Tillfälligt och Lokalt Sortiment (TSLS). Ett avskaffande eller nedskärning av TSLS skulle vara ett dråpslag mot Sveriges hantverksbryggerier och därmed den mångfald som i dag karaktäriserar svensk bryggerinäring.

– För mindre bryggerier är försäljningen via detta sortiment den största inkomstkällan. Därför bör det också säkerställas att Systembolaget även fortsättningsvis kan tillhandahålla tillfälligt och lokalt sortiment i sina butiker, säger Anna-Karin Fondberg.

 

Det förslag om gårdsförsäljning som regeringen nu aviserat slår fast att tillverkarens produktionsvolym årligen får uppgå till högst 75 000 liter spritdrycker, 400 000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol (exempelvis öl eller cider) eller 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol (exempelvis vin och fruktvin). Försäljningen per konsument vid samma besökstillfälle ska inte överstiga 0,7 liter spritdryck, tre liter vin, tre liter andra jästa drycker, och tre liter starköl. Varje besök ska också inkludera ett obligatoriskt utbildningstillfälle för att få köpa dryck.

Regeringen planerar för att gårdsförsäljning ska införas under det första halvåret 2025.

»