Field Skills ger hjälp till 50 000 nattvandrare

Field Skills är utbildningen som ger över 50 000 nattvandrare bättre möjligheter att hantera de ungdomar som man träffar på. Nu är målet att sprida satsningen till andra frivilligorganisationer.

 

Det är Sveriges Bryggerier som står bakom Field Skills. Målet är att erbjuda kostnadsfria digitala utbildningar till volontärer och frivilligorganisationer som arbetar med ungdomar.

Organisationen Nattvandring.nu samarbetspartner i lanseringen. Där finns mellan 50 000 och 60 000 nattvandrare runt om i landet som får en digital utbildning som ska skapa trygghet i olika situationer ute på fältet.

– Field Skills har mottagits oerhört positivt och är ett fantastiskt hjälpmedel. Man kan göra utbildningen på egen hand eller i grupp och vi har varit med och skräddarsytt den för våra medlemmar, säger Janne Lundholm, initiativtagare till Nattvandring.nu.

Totalt finns det 440 grupper runt om i landet som nattvandrar, och de flesta finns i Skåne samt i Stockholmsområdet.

– Men vi finns i alla län och vi får till och med samtal från polisen som vill att vi ska starta nya grupper.

Lundholm ser det som viktigt att alla nattvandrare har en grundutbildning, där man lär sig hur man ska agera i olika situationer. Det handlar till stor del om att vara ett stöd för ungdomar och att inte blanda sig i till exempel bråk.

– En stor skillnad mot när jag började att nattvandra 1998 är att fler ungdomar mår dåligt psykiskt idag. Många saknar också någon vuxen att ty sig till. Vi behövs verkligen och det händer ofta att ungdomar kommer fram för att prata eller bara få en kram.

Per Hazelius och Henrik Larsson på företaget KKM Gruppen har utvecklat den digitala utbildningen.

– Projektet bygger på att hitta olika sätt att hjälpa till där alkoholen är närvarande i samhället. Det har rullat på bra och vi vet att vi har ett bra ramverk för utbildningarna, säger Hazelius.

Field Skills hade sin premiär i höstas och den digitala lösningen var förstås passande i pandemitider.

– Janne gör ett jättejobb med nattvandrarna och han ville hitta ett digitalt alternativ till sina föreläsningar. Med Field Skills kan han sprida rätt värderingar till sina organisationer i olika städer, säger Henrik Larsson.

Nu är målet att sprida utbildningen till andra frivilligorganisationer. Det kan då handla om till exempel idrottsföreningar och festivalarrangörer som har många volontärer som jobbar med ungdomar. Målet är att ta sådana kontakter och ge Field Skills en möjlighet att växa för att fler ska få lära sig de värderingar som gäller.

– Vi vill hjälpa till där det finns ett engagemang men inte alltid professionella kunskaper, säger Per Hazelius.

 

 

För mer information:

Nattvandring.nu

Janne Lundholm

08 – 50 66 55 80

 

KKM Gruppen:

Per Hazelius

070-791 17 32

 

 

Sveriges Bryggerier

Erika Danckwardt Lillieström

070-983 95 63