Ekonomisk hållbarhet

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Hur kan vi göra sociala och miljömässiga framsteg? Jo, genom att skapa ekonomisk tillväxt och en välmående arbetsmarknad. Därför behöver vi tänka på ekonomisk hållbarhet för att lyckas långsiktigt.

 

Den växande bryggeribranschen omsätter närmare 15 miljarder kronor per år, har över 4 800 anställda och skapar 60 000 arbetstillfällen i Sverige. Bryggerierna är starkt bidragande i att utveckla den svenska mat- och dryckeskulturen. De har försett svenskarna med klassiker i decennier, men också kontinuerligt utvecklat ny teknik som har lagt grunden för nya produkter. Alkoholfri öl, sockerfri läsk och smaksatt kolsyrat vatten är goda exempel på sådan utveckling.

 

Arbetet med att stoppa den illegala hanteringen av alkohol samt frågor kring arbetsmiljö är exempel på frågor som är viktiga i vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om vårt arbete under rubrikerna till vänster.

STOPPA DEN ILLEGALA HANTERINGEN AV ALKOHOL

 

Illegal alkohol fortsätter att vara en inkomstkälla för kriminell verksamhet i Sverige. Enligt Tullverkets officiella statistik uppgick beslagen 2018 till 484 000 liter alkohol. Det är visserligen en minskning från 2017, men tullen menar att det inte finns anledning att tro att smugglingen minskar. Snarare är det så att smugglingen ändrar karaktär där smugglarna kommer betydligt oftare, men med mindre mängd alkohol per tillfälle.

Den illegala införseln av alkohol till Sverige drabbar den svenska bryggerinäringen ekonomiskt, men framför allt hotas den kontrollerade försäljningen via Systembolaget, vilket främst drabbar de grupper som den svenska alkoholpolitiken ska värna – ungdomar och storkonsumenter. Sveriges Bryggerier vill förhindra all illegal hantering av alkohol och samverkar därför med tull, polis och politiker i dessa frågor.

ARBETSMILJÖ

Sveriges Bryggerier och dess medlemmar värnar om arbetsmiljön. Sedan 2003 har bryggeriernas arbetsgivare därför en överenskommelse med arbetstagarnas organisationer om säkerhet. Överenskommelsen heter ”5 steg” och syftar till att göra omlastningen/transporten mellan bryggarbilen och restaurangen/krogen säker.

BRANSCHRIKTLINJER

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. De innehåller praktiska råd som ger bra stöd i verksamheten.

BRYGGERIRAPPORTEN

 

Den växande bryggeribranschen omsätter närmare 21 miljarder kronor per år, har över 5 000 anställda och skapar 60 000 arbetstillfällen i Sverige. Bryggerierna är starkt bidragande i att utveckla den svenska mat- och dryckeskulturen. De har försett svenskarna med klassiker i decennier, men också kontinuerligt utvecklat ny teknik som har lagt grunden för nya produkter. Alkoholfri öl, sockerfri läsk och smaksatt kolsyrat vatten är goda exempel på sådan utveckling.

I vår bryggerirapport hittar du intressant statistik och fakta om den svenska bryggerinäringen idag.