Bryggerinäringen växer trots nya utmaningar

«

Den svenska bryggerinäringen växer och omsätter idag 21 miljarder kr. Tillväxten drivs av att öl, cider, läsk, vatten och andra bryggeriprodukter fortsätter att öka i försäljning. Hälsotrenden med sockerfri läsk och alkoholfri öl ökar, liksom intresset för lågprisöl. Dessutom är 80 procent av ölen och 95 procent av cidern på Systembolaget tillverkad i Sverige.

 

Bryggerirapporten som släpps idag visar att Sveriges bryggeribransch är en central del av livsmedelsnäringen. Idag finns över 400 bryggerier spridda över hela landet, ungefär lika många som det finns Systembolagsbutiker. Bryggeriernas försäljningsvolym ökade med 6 procent mellan 2021 och 2022 och försäljningen uppgick till 1,9 miljarder liter vilket motsvarar ett konsumentvärde av 66 miljarder kronor. Det är mer än tio gånger så mycket som försäljningsvärdet av kaffe.

Det finns en styrka inom bryggeribranschen, jämfört med många andra näringsverksamheter.

– Bryggerinäringen är viktig och påverkar vårt samhälle på många sätt. Även under tuffa ekonomiska tider spelar dryckerna en stor roll i svenskarnas liv. Vi vill gärna unna oss något gott att dricka även om vi drar in på större utgifter som resor, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

 

Kostnadsökningar utmanar bryggerinäringen
Idag arbetar cirka 5 000 personer inom bryggerinäringen i landet och här finns en enorm bredd. Allt från småskaliga familjeföretag till stora, internationella bolag. Därför behövs ett brett spann av kompetenser. Förutom att vara en stor och viktig arbetsgivare påverkar bryggeribranschen även fler näringar. Här finns ett nät av underleverantörer inom bland annat jordbruk, transport och förpackningar. Även andra sektorer berörs såsom restauranger, caféer, barer, dagligvaruhandeln och Systembolaget.

– Från att ha haft 1-2 procents kostnadsökning under de senaste 25 åren får många bryggerier nu en 30-50 procents ökning på råvaror som malt, socker, burkar och flaskor. Samtidigt måste bryggerierna vara försiktiga med att höja priserna eftersom konsumenterna drabbas av lågkonjunkturen, säger Anna-Karin Fondberg.

 

Hälsotrenden håller i sig
Inom alkoholfritt har det skett en fantastisk produktutveckling och utbudet har breddats rejält. Allt fler väljer alkoholfri öl – där volymerna ökat med 1000 procent de senaste 10 åren. 2018 gick den alkoholfria öl om lättölen, 2021 passerade den mellanölen i försäljningsvolym. Försäljningen av alkoholfri öl uppgick 2022 till nästan 24 miljoner liter.

Även inom det sockerfria händer det massor. Sedan 2021 är mer än hälften av läsken på marknaden sockerfri. Under 2022 blev till exempel Coca-Cola Zero Sugar större än originalet.

 

Fler vill ha lågprisöl
Under flera års tid har kunderna på Systembolaget valt premiumöl i större utsträckning. Det var särskilt under pandemin som premiumsegmentet tog marknadsandelar från lågprisölen. Då kunde konsumenterna unna sig ”fin-öl” att dricka hemma, eftersom det inte var möjligt att besöka krogar och restauranger.

Under 2022 vände trenden och lågprisöl har ökat. Förändringen drivs framför allt av att vi har mindre i plånboken.

 

Tillväxten av eko planar ut
Ekologiska produkter har historiskt sett upplevt en stark tillväxt. Nu har kurvan planat ut. Det avmattade intresset för ekologiska produkter har inte enbart påverkat bryggerinäringen, utan hela livsmedelsbranschen. Mellan 2020 och första kvartalet 2023 minskade försäljningsvärdet av ekologiska produkter med cirka 15–20 procent på årsbasis. Denna minskning beror framför allt på att ekologiska produkter generellt sett är dyrare och priskänsliga konsumenter väljer billigare alternativ.

 

Bryggeribranschen i siffror
Varje år sammanställer Sveriges Bryggerier dryckesstatistik över den dryck som säljs i landet. Statistiken inkluderar samtliga försäljningskanaler, alltså dagligvaruhandeln, Systembolaget, hotell och restaurang, samt export.

  • Det finns nu över 400 bryggerier i Sverige med 5000 heltidsanställda varav 30 procent är kvinnor.
  • Läsk är den största kategorin och här finns en stark tillväxt. Under 2022 uppgick den inhemska läskförsäljningen till 740 miljoner liter.
  • Hälsotrenden ger ett ökat intresse för sockerfria alternativ som står för 53 procent av läskvolymen.
  • Hälsotrenden speglas även på ölmarknaden, där fler efterfrågar alkoholfri öl. Ökad efterfrågan har påverkat produktutvecklingen inom alkoholfritt, som nu står för 5 procent av bryggeriernas totala ölförsäljning. 2018 gick alkoholfri öl om lättölen och 2021 passerade den mellanölen i försäljningsvolym.
  • Svenskt står sedan många år tillbaka högt i kurs – 80 procent av ölen och 95 procent av cidern på Systembolaget produceras i Sverige.
  • Totalt såld volym av svenska bryggerier 2022 var 1,9 miljarder liter vilket motsvarar ett försäljningsvärde till konsument på 66 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som den årliga mjölkkonsumtionen i Sverige och mer än 10 gånger så mycket som försäljningsvärdet för kaffe i Sverige.
  • Den svenska bryggerinäringens totala försäljningsvolym ökade med 6 procent mellan 2021 och 2022.
  • Sverige är bäst i världen på pant. Total insamlingsgrad för PET-flaskor och aluminiumburkar var 87,4 procent under 2022
  • Aluminiumburk och PET-flaskor dominerar bland förpackningarna. Burkens fördelar och introduktionen av Sleek Can har bidragit till burkens ökade popularitet.
»