Dryckesbranschen rapporterar framsteg i sitt klimatavtryck

«

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022. Glädjande nog ser vi att utsläppen per liter minskar. Det beror bland annat på att de svenska bryggerierna arbetat målmedvetet för att bli fossilfria i den direkta produktionen. Nu ligger de största utmaningarna i transporter och förpackningar. Deltagarna i klimatinitiativet antar utmaningen tillsammans.

 

De 58 bolag som deltar i initiativet, och rapporterar sina utsläpp, står för 86 % av volymen i Systembolagets fasta sortiment. För det tillfälliga sortimentet är siffran hela 90 procent.
Läs rapporten för 2022 här.

 


Dryckesbranschens Klimatinitiativ – tillsammans tar vi ansvar för klimatet

För att lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, måste alla samarbeta. Därför har flera aktörer inom den svenska dryckesnäringen beslutat att anta utmaningen tillsammans. Det gör vi genom Dryckesbranschens klimatinitiativ som startades 2017 på initiativ av Sprit & Vinleverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier och Systembolaget. Som deltagare i Dryckesbranschens klimatinitiativ förbinder vi oss till att rapportera vår klimatpåverkan en gång per år, sätta upp egna mål för minskad klimatpåverkan, arbeta för förbättring och att bidra till initiativets gemensamma mål:

  1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Läs mer om Dryckesbranschens Klimatinitiativ här

 

»