Anmäl dig till höstens AGM-utbildningar

«

Alkoholgranskningsmannen, AGM, håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken. Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande.

För medlemmar i Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria. AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar mot en kursavgift.

 

Hösten 2023 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

  • Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, 14 september kl. 9-12. Digital.
  • Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier, 21 september kl. 9-11. Digital.
  • Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, 22 november kl. 9-12. Digital.
  • Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier, 29 november kl. 9-11. Digital.

Anmäl dig via AGM:s hemsida: https://www.alkoholgranskningsmannen.se/

»