Bryggeristatistik

Det var länge sedan intresset för öl, cider läsk och vatten var så stort som nu. Idag finns drygt 400 aktiva bryggerier med egen produktion i Sverige. Majoriteten av dessa är mycket små och idag är det endast 17 bryggerier som har 10 anställda eller fler.

I vår bryggerirapport hittar du intressant statistik och fakta om den svenska bryggerinäringen idag.

Under 2021 startades 25 nya bryggerier, en ökningstakt med ca ett nytt bryggeri varannan vecka.

 

Källa: Bisnis, vidareutvecklad i samarbete med Portersteken.

Total försäljning

Bryggeribranschens totala försäljning 2021 ökade med 4% jämfört med 2020. Jämfört med 2019, dvs innan pandemin, innebär 2021 års försäljning en minskning med 1%. Den starkt växande trenden inom bryggerinäringen kom av sig när Corona-pandemin slog till. 2020 och 2021 får ses som två förlorade år och att bryggeribranschen snart är tillbaka på 2019 års nivå.

Statistiken nedan är baserad på en totalmarknadsskattning över all försäljning på svenska marknaden som Delfi Marknadspartner årligen tar fram på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Förpackningar

PET-flaskor och aluminiumburkar är de vanligaste förpackningstyperna och står för 83% av bryggeribranschens volymer.

Sveriges Bryggerier är ägare till de svenska returglasen i röda och blå backar samt delägare i Returpack och Svensk Glasåtervinning, två organisationer som jobbar för att samla in och återvinna de förpackningar som bryggeribranschen använder.

Läsk

Totalt såldes 675 miljoner liter läsk i Sverige 2021. Detta är en ökning med 3% jämfört med 2020. På grund av svag försäljning under pandemin, främst på grund av stängda gränser mot Norge och därmed utebliven gränshandel,  innebär dock 2021 års volymer en minskning på 6% jämfört med 2019.

Den sockerfria läsken har sedan många år tillbaka haft en starkt växande trend. De senaste tio åren har försäljningen ökat med nästan 200%. Samtidigt har försäljningen av sockrad läsk minskat med ca 25%.

NU ÄR HÄLFTEN AV LÄSKEN SOCKERFRI

Bryggerierna jobbar mot högt uppsatta mål för reducerad konsumtion av socker. Mellan 2002 och 2012 reducerades socker i läsk med 12 procent i genomsnitt i EU. Branschen i EU tog ett gemensamt åtagande om 10 procents ytterligare sockerreduktion från 2015 till 2025.

Svenska läskproducenters mål är reducera sockret i läsk med 15 procent till 2025. Fortsatta frivilliga åtaganden kommer driva på utvecklingen ännu mer.

Öl

Totalt såldes 467 miljoner liter öl i Sverige 2021. Detta är en ökning med 1% mot 2020 liksom mot 2019.

Försäljningen av öl har en positiv trend genom ökning av segmenten alkoholfri öl samt starköl.

Starköl står för 71% av ölvolymerna.

Alkoholfri öl är det snabbast växande segmentet. De senaste 10 åren har försäljningen av alkoholfri öl ökat med över 840%.

 

Vatten

Totalt såldes 214 miljoner liter buteljerat vatten 2021, vilket var en ökning med 7% jämfört med 2020 men en minskning med 3% jämfört med innan pandemin.

Kolsyrat smaksatt vatten är det i särklass största segmentet inom kategorin och står för 64% av försäljningsvolymerna.

Cider

Totalt såldes 39 miljoner liter cider i Sverige 2021, vilket var en marginell förändring mot såväl 2020 som innan pandemin.

Under 2000-talet har cider utvecklats till en stor exportprodukt. Tillsammans har svenska ciderproducenter skapat kategorin ”Swedish Cider” som kommit att bli en av de mest sålda cidersorterna i världen.