Bryggeristatistik

Det var länge sedan intresset för öl, cider läsk och vatten var så stort som nu. Idag finns drygt 400 aktiva bryggerier med egen produktion i Sverige. Majoriteten av dessa är mycket små.

I vår bryggerirapport hittar du intressant statistik och fakta om den svenska bryggerinäringen idag.

Källa: Bisnis, vidareutvecklad i samarbete med Portersteken.

Total försäljning

Bryggeriernas totala försäljningsvolym i Sverige var drygt 1,7 miljarder liter 2022, vilket är en ökning med 7% jämfört med 2021.

Jämfört med 2019, dvs innan pandemin, innebär 2022 års försäljning en ökning med 5%.

Den växande trenden inom bryggerinäringen kom av sig när Corona-pandemin slog till. 2020 och 2021 får ses som två förlorade år. Nu ser bryggeribranschen en tillväxt igen.

 

Statistiken nedan är baserad på en totalmarknadsskattning över all försäljning på svenska marknaden som Delfi Marknadspartner årligen tar fram på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

 

Förpackningar

PET-flaskor och aluminiumburkar är de vanligaste förpackningstyperna och står för 82% av bryggeribranschens volymer.

Sveriges Bryggerier är ägare till de svenska returglasen i röda och blå backar samt delägare i Returpack och Svensk Glasåtervinning, två organisationer som jobbar för att samla in och återvinna de förpackningar som bryggeribranschen använder.

 

Läsk

Totalt såldes 741 miljoner liter läsk i Sverige 2022. Detta är en ökning med 9% jämfört med 2021. På grund av svag försäljning under pandemin, främst på grund av stängda gränser mot Norge och därmed utebliven gränshandel,  innebär dock 2022 års volymer endast en ökning med 2% jämfört med 2019.

Den sockerfria läsken har sedan många år tillbaka haft en starkt växande trend. De senaste tio åren har försäljningen ökat med ca 250%. Samtidigt har försäljningen av sockrad läsk minskat med ca 23%.

 

ÖVER HÄLFTEN AV LÄSKEN ÄR SOCKERFRI

Bryggerierna jobbar mot högt uppsatta mål för reducerad konsumtion av socker. Mellan 2002 och 2012 reducerades socker i läsk med 12 procent i genomsnitt i EU. Branschen i EU tog ett gemensamt åtagande om 10 procents ytterligare sockerreduktion från 2015 till 2025.

Svenska läskproducenters mål är reducera sockret i läsk med 15 procent till 2025. Fortsatta frivilliga åtaganden kommer driva på utvecklingen ännu mer.

 

Öl

Totalt såldes 476 miljoner liter öl i Sverige 2022. Detta är en ökning med 1% mot 2021.

Försäljningen av öl har en positiv trend genom ökning av segmenten alkoholfri öl samt starköl.

Starköl står för ca 70% av ölvolymerna.

Alkoholfri öl är det snabbast växande segmentet. De senaste 10 åren har försäljningen av alkoholfri öl ökat med över 1000%.

 

Vatten

Totalt såldes 223 miljoner liter buteljerat vatten i Sverige 2022, vilket var en ökning med 4% jämfört med 2021 men en minskning med 1% jämfört med innan pandemin.

Kolsyrat smaksatt vatten är det i särklass största segmentet inom kategorin och står för 63% av försäljningsvolymerna.

 

Cider

Totalt såldes 35 miljoner liter cider i Sverige 2022, vilket innebär en ökning med 10% jämfört med 2021.

Under 2000-talet har cider utvecklats till en stor exportprodukt. Tillsammans har svenska ciderproducenter skapat kategorin ”Swedish Cider” som kommit att bli en av de mest sålda cidersorterna i världen.

 

Statistikfrågor

Här hittar du mer detaljerad statistik från Sveriges Bryggeriers Totalmarknadsskattning, framtagen av Delfi.

 

Vid frågor angående statistik, välkommen att kontakta johanna.lagerman@sverigesbryggerier.se