Utbildningstillfälle – lär dig mer om att brygga alkoholfri öl

Är du intresserad av att utveckla dina yrkeskunskaper i att brygga alkoholfri öl?  Då finns ett utbildningstillfälle för dig i form av en endagskurs den 31 mars i Köpenhamn genom Scandinavian School of Brewing.

 

Alkoholfri öl och öl med låg alkoholhalt blir alltmer populärt världen över. I nära samarbete med Danska Bryggeriföreningen erbjuder Scandinavian School of Brewing en endagskurs med genomgång av olika produktionsmetoder för lågalkohol- och alkoholfri öl.

 

Grundläggande kunskap om ölproduktion rekommenderas och praktisk erfarenhet är meriterande. Utbildningen äger rum den 31 mars 2022, 8:30 – 16:30 vid Köpenhamns Universitet, Frederiksberg Campus.

 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här.  Som medlem i Sveriges Bryggerier gäller det rabatterade priset för medlemmar i de nordiska föreningarna.

 

Sista anmälningsdag är den 27 februari 2022.

Snabbsummering av året som gått

2021 har varit ytterligare ett år med restriktioner som påverkat både människor, samhälle och näringsliv. Trots det har mycket åstadkommits i bryggerinäringen. Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier, gör en snabbsummering av året som gått.

 

ÄNNU ETT ÅR AV RESTRIKTIONER

Särskilt besöksnäringen har drabbats hårt, där bryggeriernas försäljningstapp är nästan 20% jämfört med 2019. 2022 blir förhoppningsvis år när vi återigen kan mötas och berika varandras liv. En del av de mötena kommer ske över en god öl, cider eller en läsk.

 

BRYGGERIERNA I FRAMKANT PÅ HÅLLBARHETSFRONTEN

På hållbarhetsfronten ligger bryggerierna i framkant. Genom er rad projekt inom Dryckesbranschens Klimatinitiativ, Returpack och Svensk Glasåtervinning, tar branschen kliv mot att vara klimatneutral 2045.
98% av engångsglas och 85% av burkar & PET-flaskor lämnas till återvinning. Det är världsklass!

 

AKTIVT ARBETE FÖR EN ALKOHOLFRI UNGDOM

Sveriges Bryggerier arbetar aktivt för en alkoholfri ungdom, bl a genom vårt partnerskap i Prata Om Alkohol (POA) som tillhandahåller utbildningsmaterial till landets alla skolor.

Genom utbildningen Field Skills Nattvandring har vi gett över 50 000 nattvandrare bättre förutsättningar i mötet med ungdomar.

Tillsammans med AIK Hockey har vi även arbetat fram Field Skills Idrott genom den digitala värdegrundsutbildningen Mitt bästa jag.

 

ÖLETS DAG 10 ÅR!

Ölets dag firade 10-årsjubileum med 110 aktiviteter spridda över hela landet. Det känns fantastiskt att våra bryggerier får visa upp sitt hantverk och sprida sin kunskap till en alltmer intresserad publik.

 

TACK!

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt är en del av vårt arbete, och låter oss vara en del av ert arbete!

Tack för det här året och väl mött 2022!

Gårdsförsäljningsutredningen

Förra veckan presenterades Gårdsförsäljningsutredningen som diskuterats flitigt i media och ger upphov till en rad frågor. Här ger vi en kort summering av utredningen och hur processen ser ut framåt.

 

Vad är det som har utretts?

Regeringen beslutade den 12 november 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Frågan har utretts tidigare, senast år 2010, utan att resultera i förändrad lagstiftning.

Utredningen har tittat på vilket utrymme som EU-rätten medger för att tillåta gårdsförsäljning med ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol, vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett införande av gårdsförsäljning skulle kunna innebära samt lämnat ett förslag på hur gårdsförsäljning skulle kunna utformas i Sverige.

Gårdsförsäljningsutredningen presenterades förra veckan. Du hittar rapporten i sin helhet här.

 

Vilka är huvuddragen i förslaget som utredningen kommit fram till?

Utredaren menar att det går att förena gårdsförsäljning med EU:s regler om fri rörlighet och samtidigt bevara Systembolaget. En förutsättning är dock att begränsningar införs i syfte att säkerställa att försäljningen sker i begränsad omfattning och att det är besöket snarare än försäljningen som står i centrum. Regleringen får inte heller motverka den restriktiva alkoholpolitiken genom att öka alkoholkonsumtionen.

 

Utredaren inkluderar alla typer av alkoholdrycker i sitt huvudförslag, dvs öl, cider, vin och sprit. Utredaren anger dock även ett alternativt förslag där sprit utesluts. Utredaren har även satt ett produktionstak, vilket innebär att alla större aktörer inte tillåts erbjuda gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att:

  • gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället.
  • mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas. För öl och cider är volymen satt till max 3 liter per person och besök.
  • Endast mindre producenter inkluderas, för bryggerier sätts ett tak på högst 500 000 liter per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och gälla till och med den 1 juli 2029. I god tid innan upphävandet bör reformen utvärderas.

 

Vad är nästa steg?

Utredaren har lämnat ifrån sig utredningen och lämnat uppdraget. Utredningen ligger nu på Socialdepartementets bord, som har att ta ställning till underlaget och fram ett förslag, som vanligtvis sänds på remiss till berörda instanser, innan det går till Lagrådet. Först efter det kan en proposition läggas fram till riksdagen. Det är oklart hur lång tid detta kan ta. Det finns många osäkra faktorer, inte minst valet i höst.

 

Vad tycker Sveriges Bryggerier?

Sveriges Bryggerier välkomnar en utredning om gårdsförsäljning, men har varit tydliga med att Systembolagets existens måste värnas. Systembolaget är en transparent och förutsägbar kund, vilket gynnar näringen.

Det är intressant att utredaren menar sig ha hittat ett sätt att tillåta gårdsförsäljning, utan att riskera Systembolagets framtid. Vad vi förstår så är förutsättningen för gårdsförsäljning att det är en del av turist- och besöksnäringen, och inte ett förtäckt stöd till svenska alkoholproducenter. Det skulle dels vara diskriminerande mot utländska producenter, dels ett avbräck mot den svenska folkhälsopolitiken och därmed kunna utgöra en grund för att EU underkänner monopolet.  Utredaren påpekar också att det är inte är säkert att EU skulle godkänna gårdsförsäljning, även under dessa förutsättningar. Så ännu har vi alltså inte fått något klart besked.

I det fall att gårdsförsäljning skulle införas som en del av besöksnäringen anser vi att kopplingen till visningar och studiebesök kan anses rimliga för att köpet av en dryck ska kunna kopplas till en besöksverksamhet.

Det kan också anses rimligt att man begränsar mängden alkohol som varje besökare kan köpa med sig vid ett tillfälle, i syfte att upprätthålla den restriktiva alkoholpolitiken och begränsa omfattningen.

Däremot framstår begränsningen till att endast inkludera små producenter som både märklig och ologisk om det är turist- och besöksnäring man vill främja. På detta vis utesluts både de som redan idag är uppskattade och välbesökta producenter och de som genom sina framgångar växer. Om hela syftet är att få en växande besöksnäring behövs både stora och små som kan bidra till att bygga bilden av en Sverige som ett mat- och dryckesland.

 

 

 

Välkommen på utbildning med AGM

Har du koll på det juridiska regelverket och branschens rekommendationer kring ansvarsfull marknadsföring av alkoholhaltiga drycker? Passa på att uppdatera dig vid någon av höstens kurser:

  • 19 november Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, kl 9-12 digitalt.
  • 24 november Fördjupningskurs inriktning sociala medier, kl 9-11 digitalt.

 

Alkoholgranskningsmannen (AGM), Mattias Grundström, guidar dig igenom regelverket och lyfter exempel som underlättar för dig att omsätta regelverket i praktiken.

För medlemmar inom Sveriges Bryggerier samt Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) är utbildningarna kostnadsfria.

Klicka här för att anmäla dig

Välkommen!

Angående dokumentären Läskjättens brutna plastlöften

Dokumentären Läskjättens brutna plastlöften som sändes på SVT häromdagen visade upp en förskräcklig bild av hur plastförpackningar bidrar till miljöförstörelse runt om i världen. Här i Sverige kan du känna dig trygg med att bryggeribranschen jobbar medvetet med både återvinning och utveckling av nya förpackningar.

  • 98% av allt engångsglas lämnas till återvinning.
  • 85% av alla burkar och PET-flaskor lämnas till återvinning.
  • En returnerbar flaska fylls, dricks, pantas och diskas 40 gånger innan den blir en ny flaska.

 

Miljö och cirkulär återvinning, det vill säga att burk blir till burk och flaska blir till flaska är ett stort fokus för våra medlemmar. Som delägare av Svensk Glasåtervinning och Returpack är vi med och driver utvecklingen framåt. I Bryggerirapporten 2020 kan du läsa mer om branschens arbete med förpackningar.

Proud to be clear

Fredagen den 22 oktober genomförde Sveriges Bryggerier en alkoholmätning av de 24 mest sålda svenskproducerade ölen på Systembolaget. Vid mätningen kontrolleras att produktens alkoholhalten överensstämmer med märkningen på förpackningen. I samtliga fall var alkoholhalten inom acceptansnivån för märkningen. Grattis till alla svenska bryggerier!

 

Samtidigt noterades att allt fler toppsäljare frivilligt anger både kalorier och innehåll på förpackningen. För ett år sedan fanns kalori- och innehållsdeklaration på 9 av de 24 toppsäljande förpackningarna. Idag finns den frivilliga märkningen på 16 av de 24 toppsäljande ölen. Frivillig märkning av endast innehållsdeklaration finns idag på 19 av de 24 toppsäljarna, jämfört med 13 av 24 för ett år sedan. Liksom kollegorna runt om i Europa vill allt fler svenska bryggerier överträffa konsumenternas förväntningar genom tydligare märkning av vad som finns i flaskan eller burken.

Vad händer med den svenska alkohollagstiftningen – hjälper eller stjälper?

Nu finns filmmaterialet från webbinariet som anordnades av Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL den 8 oktober tillgängligt. I webbinariet berättar Alkoholgranskningsmannen, AGM, om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer.

 

Hur påverkas den svenska dryckesnäringens möjligheter att agera och konkurrera när den svenska marknaden inte är en isolerad ö?
I takt med medielandskapets förändring och den digitala handelns utveckling är det inte bara svenska företag som pratar till svenska konsumenter. I praktiken kan hela världens producenter kommunicera och marknadsföra sig i Sverige. Vad blir då konsekvenserna för den svenska näringen, men också de svenska konsumenterna, när lagstiftningen stramas åt – hjälper den eller stjälper den?

 

I webbinariet redogör Alkoholgranskningsmannen, Mattias Grundström, för frågan tillsammans med Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering, samt Johan Larsson, VD för Mackmyra. Se webbinariet här.

Vad händer med den svenska alkoholreklamslagstiftningen? Webbinarium den 8 oktober

Det råder just nu stor osäkerhet kring den svenska alkoholreklamen och det finns en politisk vilja att ytterligare strama åt den genom att tex förbjuda alkoholreklam i sociala medier. Samtidigt så har patent- och marknadsöverdomstolen nyligen ogiltigförklarat den svenska bildregeln. Vad blir konsekvenserna när politisk vilja att reglera står mot rättspraxis och EU-rätten? Vad finns det för andra domar och EU-direktiv som påverkar svensk alkoholreklam?

 

Den 8 oktober anordnar Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL ett digitalt seminarium där vår egen Alkoholgranskningsman, AGM, berättar om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer. Medverkar gör även Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering och Mackmyras vd Johan Larsson, som utmanat de svenska marknadsföringsreglerna.

 

När? Fredag den 8 oktober kl.09.00 – 10.15. Länken öppnar 08.45.
Var? Webbinarium, länk skickas ut till anmälda någon dag innan sändning.
Anmäl dig här

 

Välkommen!