Vad händer med den svenska alkohollagstiftningen – hjälper eller stjälper?

Nu finns filmmaterialet från webbinariet som anordnades av Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL den 8 oktober tillgängligt. I webbinariet berättar Alkoholgranskningsmannen, AGM, om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer.

 

Hur påverkas den svenska dryckesnäringens möjligheter att agera och konkurrera när den svenska marknaden inte är en isolerad ö?
I takt med medielandskapets förändring och den digitala handelns utveckling är det inte bara svenska företag som pratar till svenska konsumenter. I praktiken kan hela världens producenter kommunicera och marknadsföra sig i Sverige. Vad blir då konsekvenserna för den svenska näringen, men också de svenska konsumenterna, när lagstiftningen stramas åt – hjälper den eller stjälper den?

 

I webbinariet redogör Alkoholgranskningsmannen, Mattias Grundström, för frågan tillsammans med Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering, samt Johan Larsson, VD för Mackmyra. Se webbinariet här.

Vad händer med den svenska alkoholreklamslagstiftningen? Webbinarium den 8 oktober

Det råder just nu stor osäkerhet kring den svenska alkoholreklamen och det finns en politisk vilja att ytterligare strama åt den genom att tex förbjuda alkoholreklam i sociala medier. Samtidigt så har patent- och marknadsöverdomstolen nyligen ogiltigförklarat den svenska bildregeln. Vad blir konsekvenserna när politisk vilja att reglera står mot rättspraxis och EU-rätten? Vad finns det för andra domar och EU-direktiv som påverkar svensk alkoholreklam?

 

Den 8 oktober anordnar Sveriges Bryggerier tillsammans med SVL ett digitalt seminarium där vår egen Alkoholgranskningsman, AGM, berättar om utmaningarna inom svenska alkoholpolitiken och dess påverkan på svenska aktörer. Medverkar gör även Tobias Eltell, jurist med många års erfarenhet av marknadsföring och självreglering och Mackmyras vd Johan Larsson, som utmanat de svenska marknadsföringsreglerna.

 

När? Fredag den 8 oktober kl.09.00 – 10.15. Länken öppnar 08.45.
Var? Webbinarium, länk skickas ut till anmälda någon dag innan sändning.
Anmäl dig här

 

Välkommen!