Bryggerinäringens miljöinsatser visar vägen mot en hållbar framtid

«

Svenska bryggerier fortsätter att visa vägen inom hållbarhetsarbetet och minskar sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.

 

Sveriges Bryggerier låter regelbundet genomföra livscykelanalyser (LCA) på förpackningstyper som används av organisationens medlemmar. Det är viktigt för att säkerställa att branschens ansträngningar för minskat miljöavtryck ger resultat. Den nya rapporten, som är genomförd av forskningsinstitutet RISE och baseras på analys från 2023 med data från 2022, ger en detaljerad bild av branschens miljömässiga framsteg som görs med olika förpackningstyper som används.

– Bryggerinäringen arbetar sedan länge medvetet med både återvinning och utveckling av nya förpackningstyper. Men vi måste ständigt vara lyhörda och redo att testa nya lösningar, för att bli ännu bättre och nå allt tuffare miljömål. Vi är stolta över de framsteg våra medlemmar har gjort och fortsätter att göra. Vårt fokus på förnybara och återvunna material har lett till signifikanta minskningar i klimatpåverkan från våra förpackningar, Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

De svenska bryggerierna har länge varit pionjärer inom återvinning och hållbarhet. Från att införa världens första landsomfattande pantsystem till att svenskarna idag är bland de bästa i världen på att panta och återvinna våra förpackningar, stärker branschen sitt engagemang för att minska klimatavtrycket.

 

Rapporten visar bland annat att branschen använder mer återvunnet material. Man ser också särskilt stora förbättringar i miljöprestanda för större PET-flaskor som har minskat sin klimatpåverkan med 32 procent sedan förra studien som genomfördes 2018. Generellt sätt används även en mindre mängd material idag och man ser även en högre fyllnadsgrad i transporter mycket tack vare detta.

– Branschens åtgärder visar ett starkt engagemang för en cirkulär ekonomi där varje förpackning är utformad för att skydda drycken, för att passa olika tillfällen och för att återvinnas. Hur drycken ska konsumeras, vilken mängd som behövs och om det ska gå att återförsluta förpackningen påverkar vilken förpackning som är bäst miljömässigt för olika specifika tillfällen, Anna-Karin Fondberg.

 

Trots utmaningarna som kvarstår är branschen optimistisk. Med fortsatta investeringar i teknologi och infrastruktur, samt lagstiftning som stödjer miljövänlig innovation, är Sveriges Bryggerier väl positionerade för att uppnå sina ambitiösa miljömål.

Ladda ner LCA-rapporten här

»