Ny rapport visar betydande förändringar i konsumtionsmönster

«

En ny rapport från Sveriges Bryggerier visar aktuella trender och förändringar inom dryckesförpackningar och konsumtionsmönster för 2023. Rapporten, baserad på försäljningsdata från Delfi Marknadspartner, ger insikter i hur svenskarnas preferenser för olika förpackningstyper och drycker utvecklas.

 

Rapporten “Totalmarknadsskattning Svensk Dryck 2023” visar att aluminiumburk är den vanligaste dryckesförpackningen i Sverige. Försäljningen av dryck på burk ökade med 3 procent. 44 procent av bryggeriernas drycker säljs nu i burk, jämfört med 42 procent året innan. Även försäljningen av dryck på fat ökade med 3 procent och allra mest ökade försäljningen av drycker i tank, som ökade med 5 procent.

– Rapporten visar tydligt hur konsumenternas preferenser förändras och hur branschen anpassar sig till nya trender och krav. Vi ser en ökande efterfrågan på hållbara förpackningsalternativ och en betydande ökning av osockrade drycker, vilket speglar en medvetenhet och förändrade vanor hos svenska konsumenter, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier.

Den näst mest populära dryckesförpackningen är PET-flaska som 2023 minskade aningen i volym (-2%) men behåller sin marknadsandel på 40 procent.

Engångsglas minskade däremot med 18 procent, vilket dels tyder på en förändring i kunders och konsumenters preferenser mot mer hållbara alternativ. Dels kan det kopplas till ett skifte mot lågprisprodukter på burk som en effekt av konjunkturen.

 

Förändringar i läskkonsumtion – stor ökning av osockrad läsk

Försäljningen av osockrad läsk ökade med 3 procent under 2023, medan sockrad läsk minskade med 5 procent. Den totala försäljningen av läsk var i linje med föregående år (-0,1%).

– Här ser vi en tydlig trend sedan flera år tillbaka som tydligt visar på att branschens initiativ att sänka sockerhalten går bra. Osockrad läsk står för över hälften av den sålda läsken i Sverige och vi är stolta över att vi på relativt kort tid utvecklat produkter som hjälper konsumenter att reducera sitt sockerintag, säger Anna-Karin Fondberg.

Försäljningen av vatten minskade med 4 procent, vilket framför allt kopplas till den kalla och regniga sommaren 2023. Försäljningen av cider var stabil under 2023, med en total volym som är oförändrad från föregående år. Starkcider visade en positiv trend med en ökning på 2 procent.

Exportsuccén Swedish Cider

En annan spaning är att vi ser ett ökat intresse utomlands för exportsuccén Swedish Cider av lägre alkoholstyrka. Idag säljs 75 procent av svensktillverkad cider på export. Tidigare har dessa volymer i princip uteslutande bestått av starkcider, men förra året exporterades över 9 miljoner liter svensk cider med en alkoholstyrka på max 2,25 vol%, vilket kan jämföras med 1 miljon liter föregående år.

 

Fortsatt tillväxt för energidryck och alkoholfri öl

Försäljningen av funktionsdrycker fortsätter att öka, med en total tillväxt på 7,5 procent jämfört med föregående år. Energidrycker har den starkaste tillväxten inom denna kategori med en ökning på 8 procent.

Försäljningen av alkoholfri öl ökade med 4 procent under året och närmar sig försäljningen av 2,8 procentig folköl ,vilket visar på en fortsatt positiv trend för alkoholfria alternativ.

När det gäller starköl ökade försäljningen med 1 procent 2023, medan övriga ölsegment backade i försäljning.

– Bryggeribranschen är lyhörd och hakar på nya trender, och där är energidryck en stor del samtidigt som cider har blivit en exportsuccé. Dagens klassiska bryggeri gör inte bara öl längre utan även cider, blanddrycker och energidrycker.  Man har blivit ett betydligt bredare dryckesföretag, säger Anna-Karin Fondberg.

 

Mer detaljerad statistik hittar du här

»