Franz Heiss-stipendiaten David berättar om studierna vid Campus Nynäshamn

«

David Jonsson Buttery från Train Station Brewery fick Lilla Franz Heiss-stipendiet i somras och sedan augusti studerar han ”Hållbar produktion och kvalitetsarbete i bryggerinäringen” vid Campus Nynäshamn. En utbildning som han varmt kan rekommendera, där han höjer sin kunskapsnivå framför allt vad det gäller kvalitet.

 

David, du började dina studier i augusti. Hur känns det?

– Det känns kul. Jag har haft en lyckad start. Vi har distansundervisning två dagar i veckan, så jag har inte varit Campus Nynäshamn ännu. Vid sidan av utbildningen jobbar jag i princip som vanligt. Det funkar bra, jag måste bara planera min tid på ett annat sätt än jag kanske gjort tidigare.

 

Vad har du hunnit lära dig så här långt?

– Den första delen av kursen handlade om HACCP. Ett viktigt moment för oss bryggare där du får du lära dig allt du behöver för att kunna hantera livsmedel på ett säkert och hygieniskt sätt. Bland annat identifierar du de kritiska kontrollpunkterna i verksamheten så att du kan förebygga och eliminera både faror och kvalitetsrisker.

– För egen del så hade jag redan stor kunskap på just det området eftersom jag drivit ett bryggeri i England och då utbildat mig kring detta.

– Nu är vi inne på den andra delen som handlar om Mikrobiologi. Jag har lärt mig jättemycket och det är superroligt! Vi har en jätteduktig lärare. Oavsett om du jobbar på ett stort eller litet bryggeri så är mikrobiologins grunder de samma. Det vi lär oss går att anpassa utifrån bryggeriets storlek och budget.

 

Tror du att du kommer kunna använda kunskapen i ditt dagliga arbete på bryggeriet sedan?

– Ja, det vi får lära oss känns verkligen meningsfullt och nyttigt. Jag har samlat på mig mycket kunskap genom åren, men nu har jag fått chansen att dyka djupare i teorin. Det känns jättekul!

– Vi har redan gjort ändringar i verksamheten på Train Station Brewery där jag jobbar idag, baserat på det jag lärt mig på kursen. Det gäller exempelvis arbetet med en sensorisk panel. Min kollega Colin har sedan tidigare mycket kunskap på det området, men ändå kommer min nyvunna kunskap väl till pass även kring den sensoriska delen. Jag kan bidra med nya perspektiv.

 

Ingår någon IRL-utbildning också?

– Ja, meningen var faktiskt att vi skulle vara på Campus Nynäshamn för att köra labb om två veckor, men vi kommer ha labbmomentet i Göteborg i stället. Jag och min kursare, Henrik, kommer att ta med oss var sin kollega till labbet. Så vi blir fler som får ta del av labbkunskapen, vilket känns kul. Lite senare på terminen blir det sedan ett IRL-tillfälle på Campuset.

 

När är kursen klar?

– Vi är klara vid årsskiftet. Innan dess kommer vi att hinna med ett kapitel om Hållbarhet också. Hållbarhet är ett prioriterat område för oss på Train Station Brewery där vi är i stort behov av kunskap. Jag ser fram emot den delen.

 

Har du några tips att dela med dig till framtida studenter och kollegor i branschen?

– Detta är en jättebra utbildning. Egentligen borde några på varje bryggeri gå den här utbildningen. Så utvecklande är den! Du kommer absolut att kunna lyfta kvalitetsnivån på bryggeriet efter du har gått den här utbildningen.

– Men, det är viktigt att du har din arbetsgivare med dig om du ska gå utbildningen. Du behöver kunna använda delar av din arbetstid till studierna. Det är ganska mycket jobb. På onsdagar och fredagar har vi lektioner. Jag brukar kunna jobba lite både före och efter dessa, men jag måste planera min tid så att jag kan delta på lektionerna.

– För min del fungerar det väldigt bra att kombinera studier och jobb. Jag får väldigt bra stöd från min chef som ser vinningen för oss.

 

Sveriges Bryggerier erbjuder dig som vill vidareutbilda dig för att jobba inom bryggeribranschen möjlighet att söka utbildningsstipendium genom Franz Heiss Fond.
Sista ansökningsdag är den 23 november. Välkommen med din ansökan!

 

»