Bryggerier

Bryggbranschen på uppgång

Den svenska bryggerinäringen är i ständig förändring. Det var länge sedan intresset för öl var så stort som det är nu, även om det fortfarande är långt kvar till de dryga 500 bryggerier som fanns under den senare delen av 1800-talet. I början av 90-talet var antalet bryggerier nere i drygt 20 stycken. I dag finns drygt 340 bryggerier som tillverkar drycker professionellt i Sverige. Av dem är 40 stycken medlemmar i Sveriges Bryggerier/Bryggareföreningen. Medlemmarna brygger och producerar tillsammans cirka 96 procent av all öl, cider, vatten och läsk i landet.

Om vart och ett av våra medlemsbryggerier finns att läsa under Medlemmar.

Du kan också ta del av de 150 senaste årens svenska bryggerier under Historia.

Listan och kartan är uppdaterad 17 juni 2016, med hjälp av Johan LennerPortersteken